Een regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de regio aanwezige risico’s plus de risico’s uit aangrenzende gebieden. Het doel van het regionaal risicoprofiel is dat het bestuur in staat wordt gesteld afgewogen strategische beleidskeuzes te maken om de (beperkt) beschikbare middelen zo gericht mogelijk in te zetten op de belangrijkste risico’s en kent hiermee een koppeling met het regionaal beleidsplan. Het merendeel van de risico’s in het regionaal risicoprofiel ligt niet in de primaire beïnvloedingsmogelijkheden van de veiligheidsregio, maar vallen qua risicobeheersing binnen taken en verantwoordelijkheden van (crisis)partners. Het betreft echter wel risico’s waarop de veiligheidsregio zich in het kader van crisisbeheersing dient voor te bereiden. Het regionaal risicoprofiel is dan ook niet sec van de VRZHZ als organisatie, maar even zoveel van de partnerorganisaties waarmee dit regionaal risicoprofiel in samenwerking tot stand is gebracht.

Kijkplaat Risicoprofiel 2019
zhz_arrows_blue

Huidige status document:
Het Regionaal risicoprofiel is door het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vastgesteld in haar vergadering van 11 december 2019.

NIEUWSBERICHTEN

VR Artikelen 1

VR Artikelen 2

  • Word ook brandweerofficier

    Word ook brandweerofficier

    Maandag 10 februari is een (landelijk) campagne van start gegaan voor de opleiding tot brandweerofficier. Ook de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid …

VR Artikelen 3

  • Informatie over het coronavirus

    Informatie over het coronavirus

    In China is er momenteel een uitbraak van het zogenoemde coronavirus. De afgelopen weken is de opkomst van dit virus …