4 december NL-Alert controlebericht

Geplaatst op: 1 december 2017

Op maandag 4 december om 12.00 uur wordt in heel Nederland de sirene getest en meteen ook een NL-Alert controlebericht uitgezonden. Aan de hand van dit controlebericht kunnen de mensen nagaan of zij hun mobiel juist hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

In het bericht van NL-Alert wordt duidelijk aangegeven dat het om een controle- of testbericht gaat en dat men niets hoeft te doen. Degenen die hun telefoon (nog) niet hebben ingesteld voor NL-Alert kunnen gebruik maken van de instelhulp op www.nl-alert.nl.

Waarom NL-Alert?
Stel, er breekt een grote brand uit waarbij veel rook vrijkomt. Als u zich in de omgeving bevindt en u heeft uw mobiel ingesteld op het ontvangen van NL-Alert-berichten, dan ontvangt u een tekstbericht. Hierin staat precies wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. Dankzij NL-Alert kunnen in de directe omgeving van de noodsituatie meer mensen worden bereikt en worden mensen sneller geïnformeerd.

Hoe werkt NL-Alert?
Vanuit de Meldkamer wordt een tekstbericht over een (dreigende) noodsituatie uitgezonden naar alle mobiele telefoons in de directe omgeving van het incident. Het zijn géén sms-berichten, maar zogenaamde cell broadcastberichten, vergelijkbaar met een radiosignaal. Daardoor werkt NL-Alert óók als het telefoonnetwerk overbelast is. NL-Alert is volledig anoniem en helemaal gratis.

Waarom controlebericht?
Aan de hand van het controlebericht kan men nagaan of de telefoon juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat men niets hoeft te doen. Dankzij het controlebericht kan men zelf ervaren welk signaal de eigen mobiele telefoon geeft als er een NL-Alert binnenkomt en hoe het bericht eruit ziet.

Hoe mobiel instellen voor NL-Alert?
Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige toestellen moet men dit zelf doen. Men kan daarvoor naar www.nl-alert.nl gaan en de instructies volgen over hoe de mobiel in te stellen.

Deel dit bericht