Deltaprogramma – Gevolgen verkleinen en kansen vergroten

Geplaatst op: 3 november 2017

De meeste gemeenten in onze regio liggen zo laag dat ze bij een overstroming zeer snel en diep onder water komen te staan. Overstromingen voorkomen is daarom heel belangrijk, zeker gezien de klimaatveranderingen, waarbij de extremen toenemen. Dat kan door steeds de beste combinatie te kiezen preventieve maatregelen: dijken, stormvloedkeringen en rivierverruiming.

Maar als het nu tóch mis gaat? De kans is klein, maar dan moeten er voorzorgsmaatregelen getroffen zijn om de gevolgen te verkleinen en overlevingskansen te vergroten.

In Rijnmond-Drechtsteden wordt daarom niet alleen aandacht besteedt aan preventieve maatregelen maar ook gekeken naar de ruimtelijke inrichting om gevolgen van een overstroming zoveel mogelijk te beperken én naar crisisbeheersing.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de gemeenten, de waterschappen, het rijk, de provincies, maar ook bedrijven en inwoners: de input van iedereen is belangrijk en draagt om bij een ramp verstandige maatregelen te kunnen nemen.

In een video worden de laatste ideeën/ontwikkelingen toegelicht.

 

Deel dit bericht