Drie Rampbestrijdingsplannen ter inzage

Geplaatst op: 28 september 2018

Rampbestrijdingsplannen Univar Zwijndrecht N.V. en Ashland Industries B.V. te Zwijndrecht

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maakt bekend dat in het kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure het Rampbestrijdingsplan Univar Zwijndrecht N.V. en het Rampbestrijdingsplan Ashland Industries B.V. gedurende zes weken ter inzage liggen.

In de rampbestrijdingsplannen staan de bedrijfsprocessen, specifieke afspraken, relevante scenario’s en aandachtspunten m.b.t. de bedrijven Univar Zwijndrecht N.V. en Ashland Industries B.V., beiden gevestigd aan de Noordweg te Zwijndrecht, zodanig beschreven dat in geval van een groot incident of ramp de hulpdiensten snel en adequate maatregelen kunnen treffen.

De rampbestrijdingsplannen zijn opgesteld op basis van paragraaf 6.1 van het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr). De terinzagelegging vindt plaats conform artikel 6.1.4. van het Besluit veiligheidsregio’s waarin afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van kracht wordt verklaard. De herziening van het rampbestrijdingsplan heeft plaatsgevonden op basis van de wettelijk verplichte periode herziening van rampbestrijdingsplannen.

Het plan ligt ter inzage vanaf donderdag 27 september 2018 tot en met woensdag 7 november 2018 bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Romboutslaan 105, te Dordrecht. Daarnaast is het mogelijk om een afspraak te maken en de plannen in te zien in het gemeentehuis van Zwijndrecht.

Voor het inzien kunt u een afspraak maken met dhr. R. Snijders via tel. 088 – 6365387 of mail [email protected]

Belanghebbenden kunnen naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen binnen zes weken na deze publicatie.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gezonden aan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, t.a.v. dhr. R. Snijders, Postbus 350, 3300 AJ, Dordrecht.

 


 

Rampbestrijdingsplan Haan Oil Storage B.V. Terminal Dordrecht

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maakt bekend dat in het kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure het Rampbestrijdingsplan Haan Oil Storage B.V. Terminal Dordrecht gedurende zes weken ter inzage ligt. In het rampbestrijdingsplan staan de bedrijfsprocessen, specifieke afspraken, relevante scenario’s en aandachtspunten m.b.t. het bedrijf Haan Oil Storage beschreven, zodanig dat in geval van een groot incident of ramp de hulpdiensten snel en adequate maatregelen kunnen treffen.

Het rampbestrijdingsplan is opgesteld op basis van paragraaf 6.1 van het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr). De terinzagelegging vindt plaats conform artikel 6.1.4. van het Bvr waarin afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van kracht wordt verklaard. De herziening van het rampbestrijdingsplan heeft plaatsgevonden op basis van de wettelijk verplichte periode herziening van rampbestrijdingsplannen.

Het plan ligt ter inzage vanaf donderdag 27 september 2018 tot en met woensdag 7 november 2018 bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Romboutslaan 105, te Dordrecht. Daarnaast is het mogelijk om een afspraak te maken en de plannen in te zien in het gemeentehuis van Dordrecht. Voor het inzien kunt u een afspraak maken met dhr. R. Snijders via tel. 088 – 6365387 of mail [email protected]

Belanghebbenden kunnen naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen binnen zes weken na deze publicatie.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gezonden aan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, t.a.v. dhr. R. Snijders, Postbus 350, 3300 AJ, Dordrecht.

Deel dit bericht