Kabinet: Vijfheerenlanden naar Utrecht

Geplaatst op: 6 oktober 2017

Op 6 oktober 2017 heeft de Ministerraad, ten aanzien van de herindeling Vijfheerenlanden, het besluit genomen om een concept wetsvoorstel aan de Raad van State aan te bieden waarin staat dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de Provincie Utrecht zal komen te liggen. De streefdatum voor de definitieve herindeling in de provincie Utrecht is 1 januari 2019.

Onverminderde inzet

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de Dienst Gezondheid & Jeugd betreuren het besluit omdat het onze voorkeur had de bestuurlijke samenwerking in Zuid-Holland Zuid voort te zetten met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Uiteraard kijken wij vooruit en bereiden wij ons voor op het vervolgtraject. Daarbij zal  een belangrijk aandachtspunt zijn dat er goede oplossingen worden gevonden voor de financiële afwikkeling van het proces.

Onder leiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt een begeleidingscommissie ingesteld die de financiële en beleidsmatige gevolgen in beeld zal brengen. Wij verlenen vanzelfsprekend onze medewerking aan de begeleidingscommissie en blijven ons gezamenlijk onverminderd inzetten voor een veilige, gezonde, duurzame en leefbare regio Zuid-Holland Zuid.

Vervolgproces

De volgende stap is dat de Raad van State advies uitbrengt over het besluit van de Ministerraad. Dit advies komt dan wederom ter bespreking in de Ministerraad en het wetsvoorstel zal vervolgens in het najaar in de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Wij volgen dit proces met belangstelling.

 

Deel dit bericht