Landelijk ruim 2.800 brandweer inzetten als gevolg van natuurbranden

Geplaatst op: 9 augustus 2018

Een lange periode van droogte ligt achter ons. Een inventarisatie van Brandweer Nederland onder de 25 regio’s toont aan dat er in de maanden juni en juli van dit jaar 2.811 branden zijn geweest als direct gevolg van de droogte. Dat is meer dan een verdubbeling: vorig jaar waren er in dezelfde maanden 1.213 natuurbranden.

‘Er is door de brandweer heel hard gewerkt, en dat bij regelmaat onder moeilijke omstandigheden’ zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. ‘De hitte waarin onze mensen in deze periode van droogte moesten werken was vaak groot. De inzetten waren lang en inspannend, daarom zijn in veel gevallen extra maatregelen getroffen. Zo wisselden brandweercollega’s elkaar vaker af dan onder normale omstandigheden en werd extra drinken en eten aangevoerd’.

Cijfers van Zuid-Holland Zuid
Ook in onze regio is het aantal buitenbranden toegenomen vergeleken met vorig jaar. In 2018 waren er in juni 33 en in juli 78 buitenbranden. Dat maakt een totaal van 111. Vorig jaar lag dat aantal op 83 (juni 56 en juli 27).

Lees het hele artikel op: brandweer.nl/zuidhollandzuid

Voorkom zelf natuurbranden!
Je kunt zelf natuurlijk ook voorzorgsmaatregelen nemen om natuurbranden zoveel mogelijk te voorkomen:

  • Rook liever niet in een natuurgebied. Doe je het toch? Maak je sigaret dan zorgvuldig uit voordat je hem weggooit.
  • Ga je barbecueën, maak je een kampvuur of heb je een vuurkorf aan staan? Houd je dan aan de regels die in het gebied gelden. Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang, emmer water of brandblusser bij de hand.
  • Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Een stukje glas waar de zon op schijnt kan namelijk brand veroorzaken. Smeulend zwerfafval kan ook brand veroorzaken.
  • Let op waar je de auto neerzet. De katalysator kan erg heet worden. Daardoor kan droog gras in brand vliegen.

Deel dit bericht