haringvlietbrug

Maatregelen Haringvlietbrug twee weken uitgesteld

Geplaatst op: 24 juli 2021
Op aandringen van de veiligheidsregio's (inclusief VRZHZ), provincies en gemeenten in de regio, stelt Rijkswaterstaat maatregelen aan de Haringvlietbrug twee weken uit.
haringvlietbrug

De gemeente Hoeksche Waard werd, net als andere belanghebbende partijen, eind juni 'volledig verrast' door de aangekondigde werkzaamheden. Vanuit de betrokken provincies, veiligheidsregio’s en een groot aantal gemeenten is overleg gevoerd met Rijkswaterstaat (RWS). Aangedrongen werd op alternatieven die minder hinder en minder langdurig nadelige effecten opleveren voor het verkeer en de economie.

Nadelige effecten
Uit overleggen bleek dat RWS bij de voorbereiding van het besluit onvoldoende oog heeft gehad voor nadelige effecten op het gebied van bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Bovendien hebben gemeenten en hulpdiensten te weinig tijd gekregen om zich voor te bereiden op de situatie.

Intensieve gesprekken
Burgemeester Bram van Hemmen voerde de afgelopen week namens de betrokken veiligheidsregio’s en burgemeesters intensieve gesprekken. Dit deed hij samen met Marko Redelijkheid, plaatsvervangend directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De twee hebben onder meer de directeur-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gesproken. Die voerde namens de minister het woord, vanwege haar vakantie.

2 á 3 weken uitstel
Tijdens de gesprekken is nadrukkelijk de wens op tafel gelegd om de maatregelen uit te stellen met twee à drie weken. Dit om interregionale bijstandsafspraken en eventueel noodzakelijke aanpassingen in alarmeringen met betrekking tot basiszorg vorm te kunnen geven. Eveneens wil men deze tijd gebruiken om met RWS in gesprek te gaan over de aangekondigde voorwaarden. Gewenst wordt de maximale snelheid handhaven (in plaats van terugbrengen tot 50 km) en twee rijbanen per rijrichting openhouden (in plaats van één).

In samenspraak
De gesprekken hebben geresulteerd in het besluit van RWS de maatregelen twee weken uit te stellen. Burgemeester Van Hemmen: “Dit is een resultaat van de gezamenlijk geleverde inspanningen, goede samenwerking en het vertrouwen tussen alle betrokken provincies, veiligheidsregio’s, burgemeesters en gemeenten. Doordat we gezamenlijk een vuist hebben gemaakt tegen het eerder genomen besluit van RWS hebben we RWS ervan kunnen overtuigen dat de consequenties van hun besluit onacceptabele veiligheidsrisico’s voor onze inwoners met zich meebrengen."
"Naast de nadelige effecten voor het verkeer en onze economie, zijn we vooral bezorgd over de bereikbaarheid van hulpdiensten. Het stemt ons tevreden dat RWS, naar aanleiding van deze gesprekken, het eerder genomen besluit heeft uitgesteld. In samenspraak, dat is wat ons betreft de norm van hoe we moeten samenwerken bij het vervolg van dit project en bij toekomstige infrastructurele projecten. Naar onze mening is hiermee een goede basis gelegd voor vervolggesprekken en daar benutten we ook de komende twee weken voor.”

Rijkswaterstaat heeft over de geplande werkzaamheden een persbericht verstuurd.