Test bluswatervoorziening in Spoorzone Zwijndrecht

Geplaatst op: 13 september 2017

De Brandweer Zuid-Holland Zuid test in samenwerking met Waterschap Hollandse Delta de bluswatervoorzieningen in de Spoorzone. Op donderdag 14 september 2017 worden de test uitgevoerd in Zwijndrecht. Bij de tests wordt gekeken of er genoeg bluswater opgepompt kan worden als er een incident op het spoor plaatsvindt.

Het spoortraject Dordrecht-Zwijndrecht brengt extra risico’s met zich mee door de gevaarlijke stoffen die over dit traject vervoerd worden. Mocht er toch een incident plaatsvinden, dan is het van groot belang dat de brandweer voldoende bluswater tot haar beschikking heeft.

Twee locaties

De test worden uitgevoerd op twee locaties in de spoorzone in Zwijndrecht. De eerste locatie wordt in de ochtend getest en bevindt zich aan het einde van de H.A. Lorentzstraat op bedrijventerrein ”Develpoort” in Zwijndrecht. Omdat er water vanuit het Develpark naar de watergangen achter het spoor wordt gepompt, geldt die ochtend een parkeerverbod onder het Develpoortviaduct. Bovendien komen er enkele slangenbruggen op de Develsingel te liggen.

De tweede testlocatie bevindt zich op sportcomplex Bakenstein, bij de driesprong Buitendreef, Oude Stationsweg en Groot Karreveld. Hier wordt de test in de middag uitgevoerd. De Sportaccomodaties en parkeerterrein Groot Karreveld blijven gewoon bereikbaar.

Tijdens de test wordt de directe testomgeving wel deels afgezet, hetgeen soms wat hinder kan veroorzaken. Direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

Evaluatie

Een week later worden ook twee bluswatervoorzieningen in Dordrecht getest. Mocht na de test blijken dat aanvullende maatregelen nodig zijn, dan wordt dat door Waterschap Hollandse Delta en de regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid opgepakt.

 

 

 

 

Deel dit bericht