De Wantijbrug in Dordrecht

Tijdelijk extra uitrukpost Brandweer en Ambulance in Dordrecht

Geplaatst op: 14 januari 2020
Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid en Brandweer Zuid-Holland Zuid richten tijdelijk een extra uitrukpost in Dordrecht in. Deze post is nodig omdat er, vanwege de afsluiting van de Wantijbrug/N3, op belangrijke wegen in- en rondom Dordrecht extra verkeersdrukte wordt verwacht. De brandweer beschikt, zolang de Wantijbrug dicht is, tijdelijk over drie uitrukposten, waar de Ambulancedienst twee uitrukposten op het Eiland van Dordrecht ter beschikking heeft.

Op- en afritten A16
De tijdelijke uitrukpost komt op het terrein van Rijkswaterstaat, aan de Laan der Verenigde Naties 115. De plek ligt gunstig, vlakbij de op- en afrit-ten van de A16 (21 Dordrecht-Centrum). Een extra maatregel die de brandweer in die periode neemt, is dat ze in de gemeenten Papendrecht en Dordrecht bij een gebouwbrand steeds vanuit twee posten aanrijden, zodat de kans groter is dat een tankautospuit snel op de plek des onheils kan komen.

Alléén in spits
De maatregelen gelden enkel tijdens spitsuren; van 05.30 tot 09.30 uur en van 16.00 tot 20.00 uur. Buiten de spitstijden werkt de brandweer vanuit de gebruikelijke twee posten. Overigens krijgen hulpdiensten zoals de brandweer en ambulance de mogelijkheid om wél van de Wantijbrug gebruik te maken.

Marcel Huijbrechts, operationeel manager van de Brandweer in Dordrecht: “Wij verwachten tijdens de afsluiting van de Wantijbrug veel extra verkeer op belangrijke wegen in en rondom Dordrecht. Als het gaat om de brandweerzorg sturen wij bij een gebouwbrand in de gemeenten Papendrecht en Dordrecht aan op het rijden vanuit twee posten tegelijk. We willen met deze tijdelijke oplossing toch de vereiste aanrijdtijden realiseren”.

”De continu gelijkmatige spreiding van ambulances over de regio krijgt van ons altijd grote aandacht”, vertelt operationeel manager Jacco van Wingerden van de Ambulancedienst. “Zo kunnen we elk adres in de regio bij een spoedgeval binnen een kwartier bereiken. De tijdelijke extra uitrukpost helpt ons bij een optimale spreiding, ook tijdens de afsluiting van de N3. Er komt geen extra ambulance bij in Dordrecht, we plaatsen één wagen die normaal vanuit het Leerpark rijdt tijdelijk aan de Laan der VN. Doordat wij de afgesloten Wantijbrug mogen blijven gebruiken, verwachten we een minimum aan tijd te hoeven verliezen bij de zorg aan onze patiënten.”

Meer informatie is te lezen op de site van Rijkswaterstaat.