Uit het Algemeen bestuur van juni 2018

Geplaatst op: 3 juli 2018

Het algemeen bestuur (AB) heeft 28 juni ingestemd met onder meer de Burap I-2018, Egalisatie reserve kapitaallasten, inclusief Investeringsplan jaarschijf 2018 en 2019, het Treasurystatuut en de begroting 2019. Ook is ingestemd met de bestemming van het jaarresultaat 2017. Er wordt € 1.7 miljoen van het positieve jaarresultaat teruggestort naar de 17 gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid.

Simone van Heeren, gemeentesecretaris van de Alblasserdam is door het algemeen bestuur tijdens de vergadering benoemd tot Coördinerend Gemeentesecretaris (CGS). Zij volgt Anita Vergouwe op in deze functie vervulde.

Het AB gaf verder akkoord op de notitie Opkomsttijden brandweer, de Evaluatie van de laatste systeemtest, het periodieke overzicht van incidenten en het verslag van de auditcommissie.

Doorontwikkeling Bevolkingszorg

Anita Vergouwe heeft tijdens de vergadering een toelichting gegeven op de doorontwikkeling van de bevolkingszorg. Doel is te komen tot één crisisorganisatie met de juiste mens op de juiste plek, zodat de bevolkingszorg optimaal kan worden geboden. Ook de omvang van de crisisorganisatie kan veel kleiner, waarbij wel aandacht moet zijn voor een passend traject voor opleiden, trainen en oefenen en  waarbij bestuurlijk comfort wordt geboden.

Uittreding Leerdam en Zederik

Het AB heeft voor de uittreding van Leerdam en  Zederik ingestemd met het procesvoorstel en de rekenmethodiek ten behoeve van de ‘uittreedsom’. Het voorstel gaat uit van een uittreedsom die bestaat uit een vergoeding voor projectkosten, frictiekosten en een vijfjaarstermijn voor desintegratiekosten. De AB-leden van Zederik en Leerdam konden niet instemmen met de vijfjaarstermijn voor desintegratiekosten.

De agenda met vergaderstukken staat op de pagina ‘Bestuursveregaderingen‘.

Deel dit bericht