Veelgestelde vragen noodverordening

Geplaatst op: 18 mei 2020

Inhoudsopgave

Let op: onderstaande vragen en antwoorden gelden t/m 31 mei 2020. Vanaf 1 juni 2020 komen hier aangepaste vragen en antwoorden over de dan geldende noodverordening.

Algemeen

Wanneer gaan de nieuwe maatregelen in?
Maandag 11 mei zijn de nieuwe maatregelen in gegaan, zoals buiten sporten op 1,5 meter afstand en het openstellen van (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang. De nieuwe noodverordening staat hier op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Als het coronavirus onder controle blijft, volgen per 1 juni, 1 juli en 1 september meer versoepelingen.

Wat wordt er bedoeld met het coronavirus onder controle houden?
Met het coronavirus ‘onder controle’ houden wordt bedoeld dat de druk op de zorg en het aantal besmettingen stabiel blijft.

Wanneer is een versoepeling ‘onder controle’ en wat zijn de overwegingen om naar een volgende fase te gaan?
Jaap van Dissel, directeur RIVM zei in de Tweede Kamer (bron: NOS) dat niet direct antwoord gegeven kan worden op de vraag uit de Kamer bij welk cijfer het OMT en het kabinet op de rem gaan trappen, als er door de versoepeling van de maatregelen weer meer mensen besmet raken. “Het ligt er helemaal aan wie er waar besmet raken en waar die toename aan te wijten is”, zegt Van Dissel. Als de situatie beheersbaar blijft, zoals nu het geval is, dan ziet hij geen reden om de versoepelingen weer in te trekken.

Wat doet de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om te zorgen dat inwoners zich aan de maatregelen houden?
Het allerbelangrijkste is dat inwoners zich aan de richtlijnen van het RIVM en de regels van de Noodverordening houden. De politie en de mensen van handhaving werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel politiemensen als handhavers kunnen organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of boete voor kan worden opgelegd.

Zijn de maatregelen ook te lezen in andere talen?
Ja, de maatregelen zijn vertaald in diverse andere talen. Bekijk hiervoor de website van Rijksoverheid.

Hoe kan een protocol voor heropening opgesteld worden?
Protocollen worden in het algemeen opgesteld door de branchevereniging. Brancheverenigingen worden bij het opstellen van een algemeen protocol veelal ondersteund door de werkgeverskoepels VNO-NCW, MKB Nederland en de vakbonden. De overheid adviseert de brancheverenigingen daarbij. Voor sectoren die dicht zijn is het protocol één van de voorwaarden om open te kunnen.

Afgesloten gebieden

Welke gebieden in de regio Zuid-Holland Zuid zijn afgesloten?
Op dit moment zijn er geen gebieden afgesloten in de regio. Wel geldt er een aanwijsbesluit voor de gebieden Merwelanden en de Loswalweg in Dordrecht. Deze gebieden zijn met Hemelvaartsdag (21 mei 2020) afgesloten geweest, maar inmiddels weer open. Als het daar toch weer te druk wordt, kunnen de gebieden opnieuw afgesloten worden.

Bioscopen

Zijn de bioscopen gesloten?
Ja, de bioscopen zijn gesloten. Vanaf 1 juni 2020 word je hier over mogelijke veranderingen verder geïnformeerd.

Buiten spelen

Welke regels gelden voor kinderen tot en met 12 jaar die buiten spelen?
Kinderen tot en met 12 jaar mogen samen buiten spelen:
– Onder begeleiding van een ouder/voogd;
– Als zij gezond zijn: niet kuchen, hoesten, verkouden zijn of koorts hebben;
– De groep moet niet te groot zijn. Het RIVM noemt geen maximum groepsgrootte. Ouders wordt gevraagd zelf een inschatting te maken en daarbij het gezond verstand te gebruiken;
– Ouders/verzorgers die toezicht houden dienen altijd 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Contactberoepen

Mogen alle contactberoepen weer aan de slag? Welke niet?
Met uitzondering van sekswerkers mogen alle contactberoepen weer aan het werk. Wel gelden er voor de contactberoepen verschillende adviezen, zoals het werken op afspraak en het vooraf controleren of het contact een risico vormt. In sommige gevallen kan het verstandig zijn een mondkapje en andere hygiënemaatregelen te treffen. Meer informatie lees je op de website van de Rijksoverheid.

Culturele instellingen

Zijn culturele instellingen gesloten?
Ja, de culturele instellingen zijn gesloten. Vanaf 1 juni 2020 word je hier over mogelijke veranderingen verder geïnformeerd.

Evenementen

Tot wanneer zijn evenementen verboden?
Het is tot 1 september 2020 verboden om evenementen te laten plaatsvinden of te laten ontstaan, dan wel aan evenementen deel te nemen.

Horeca

Wat zijn de regels voor het afhalen van maaltijden bij de horeca?
Dezelfde regels die al van kracht waren. Deze regels zijn: eten aanbieden voor afhalen mag, consumenten mogen het niet ter plekke nuttigen en tijdens het afhalen houden consumenten de 1,5 meter afstand.

Zijn de restaurants en cafés gesloten?
Ja, de restaurants en cafés zijn gesloten. Vanaf 1 juni 2020 word je hier over mogelijke veranderingen verder geïnformeerd.

Markt

Mogen de markten weer open?
De markten in de regio Zuid-Holland Zuid gaan weer open om ‘’boodschappen’’ te doen (vooral levensmiddelen). De marktkramen moeten zo worden neergezet dat iedereen op de markt 1,5 meter afstand tot elkaar kan aanhouden. Zit- en staanmeubilair en andere uitstallingen buiten de marktkraam zijn niet toegestaan. Ook mogen er geen consumpties en etenswaren worden genuttigd op de markt.

Hoe kan een grote markt, zoals in Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht, open?
Een grote markt kan open als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden aangehouden. Lukt dat niet dan worden alleen marktkramen met levensmiddelen toegelaten op de markt.

Wie is er verantwoordelijk voor dat er onderling voldoende afstand wordt gehouden op de markt?
De marktkraamhouder zorgt zoveel mogelijk dat mensen bij zijn of haar kraam afstand houden. De organisatie is er verantwoordelijk voor dat marktkraamhouders dit zoveel mogelijk doen en houden hier toezicht op. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de totale drukte op de markt. Komen er te veel mensen naar de markt? Dan moeten zij de toe- en doorstroom regelen.

Er is ruimte over op de markt, mag ik daar nu staan met een kraam?
Nee, dit mag niet. Vrije marktplaatsen of ruimte op de markt die over is, mogen niet worden ingevuld. We herstellen de markten alleen zo veel mogelijk in de oude vorm.

Consumptie is niet toegestaan op markten. Mag bijvoorbeeld de visboer nu wel of niet op de markt staan?
De visboer mag op de markt staan. Alleen mag er alleen vis worden afgehaald en niet op de markt worden opgegeten.

Geldt er buiten de markt een consumptieverbod?
Buiten de markt geldt geen consumptieverbod. Wij roepen op om bij het nuttigen van eten en drinken in openbaar gebied je gezonde verstand te gebruiken. Doe dit bij voorkeur niet en in ieder geval niet op drukke plekken en neem daarbij de richtlijnen van het RIVM in acht.

Worden draaiorgels op markten ook weer toegestaan?
Nee, tenzij het draaiorgel een standplaats heeft op de markt.

Mondkapjes

Waarom is het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer (OV) verplicht?
In het OV is het vaak niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Een niet-medisch mondkapje kan dan van meerwaarde zijn. Daarom is het per 1 juni 2020 voor reizigers en medewerkers verplicht om in het OV een niet-medisch mondkapje te dragen. Een niet-medisch mondkapje is een mondkapje dat niet in de zorg wordt gebruikt.

Beschermt een niet-medisch mondkapje mij tegen het coronavirus?
Nee. Een niet-medisch mondkapje beschermt niet jezelf, maar kan de mensen rondom jou beschermen als je het zorgvuldig draagt en gebruikt. Het dragen van een niet-medisch mondkapje is altijd een aanvulling op de andere hygiënemaatregelen.

Hoe bewaar ik een niet-medisch mondkapje?
Een wegwerpmondkapje kun je niet bewaren. Deze kun je bij het restafval gooien. Een exemplaar dat je kunt wassen en hergebruiken, bewaar je zo steriel mogelijk, bijvoorbeeld in een afgesloten zakje of bakje. Het is belangrijk om een schoon en gebruikt mondkapje apart van elkaar te bewaren. Stop ze niet los in je jaszak, broekzak of tas. Dan kunnen virussen zich makkelijk verder verspreiden.

Waarom is een mondkapje in het OV pas vanaf 1 juni verplicht en niet nu al?
Nu is 1,5 meter afstand houden nog mogelijk in het OV, omdat het OV een aangepaste dienstregeling heeft en het dus nog minder druk is. Als de reguliere dienstregeling per 1 juni hervat wordt, is het vaak niet meer mogelijk om 1,5 meter afstand te houden.

Musea

Zijn musea gesloten?
Ja, musea zijn gesloten. Vanaf 1 juni 2020 word je hier over mogelijke veranderingen verder geïnformeerd.

Onderwijs/buitenschoolse opvang

Vanaf wanneer gaat het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs weer open?
Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, zijn geopend. Kinderen in het basisonderwijs gaan ongeveer 50% van de tijd naar school. Kinderen in het speciaal (basis)onderwijs mogen weer volledig naar school. De tijd dat de leerlingen niet op school zijn, wordt op een andere manier ingevuld. De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken. Daarbij kunnen dus verschillen tussen scholen ontstaan. De scholen informeren ouders hierover. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor leraren en kinderen nog steeds: blijf thuis.

Geldt de anderhalve meter afstand regel ook op scholen?
Voor zover dat kan, wordt er tussen leraren en leerlingen 1,5 meter afstand worden gehouden.

Vanaf wanneer gaat de buitenschoolse opvang weer open?
Buitenschoolse opvang (BSO) volgt de basisscholen en is gedeeltelijk open. Kinderen van 4 tot 12 jaar mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus aan het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO. Kinderen van 4 tot 12 die naar een gastouder gaan, mogen ook op de niet-schooldagen van deze opvang gebruik maken.

Zijn kinderdagopvang en gastouders weer open?
Ja, kinderen van 0 tot 4 jaar mogen weer naar de dagopvang (crèche, peuterspeelzaal) en kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor opvangpersoneel en kinderen nog steeds: blijf thuis.

Blijft de noodopvang gelden?
Scholen, kinderopvang en gemeenten spannen zich in om noodopvang zoveel mogelijk via reguliere wijze te organiseren. De organisatie van noodopvang (24/7) buiten reguliere tijden wordt nog nader uitgewerkt.

Is er al meer bekend over het opengaan van het voortgezet onderwijs?
In navolging van basisscholen moeten scholen in het voortgezet onderwijs voorbereidingen treffen, zodat hun leerlingen vanaf 2 juni naar school kunnen in een anderhalve meter school.

Is het voortgezet onderwijs gesloten?
Ja, het voortgezet onderwijs is gesloten. Vanaf 1 juni 2020 word je hier over mogelijke veranderingen verder geïnformeerd.

Ouderen

Kan ik op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder?
Zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht. Ga niet op bezoek als je verkoudheidsklachten hebt.

Recreatie

Wat zegt de noodverordening over recreatie?
De volgende vormen van recreatie zijn toegestaan:

 • Recreatief nachtverblijf in hotels;
 • Recreatief nachtverblijf op campings mits de kampeervoorziening beschikt over eigen sanitaire voorzieningen;
 • Recreatief nachtverblijf in een eigen recreatiewoning;
 • Locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan seizoenarbeiders;
 • Locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden in de vorm van vaste stand- en ligplaatsen;
 • Tijdelijke bewoning anders dan ten behoeve van recreatief verblijf;
 • Openbare voorzieningen, zoals gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen, zijn bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden gesloten.

Mogen we naar de camping?
Campings zijn geopend voor mensen eigen sanitaire voorzieningen. Je kunt op een camping geen gebruik maken van openbare sanitaire voorzieningen. Deze voorzieningen, zoals gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen, zijn gesloten.

Mag er overnacht worden in een B&B?
Ja

Gaan de regels versoepeld worden?
Nee, de regels zoals deze nu gelden, zijn geldig tot 1 juni 2020.

Mag je overnachten op een boot?
Ja, dat mag. Recreatief nachtverblijf is toegestaan. Alleen zijn de sanitaire voorzieningen bij bijvoorbeeld jachthavens gesloten, hierdoor is het minder aantrekkelijk om langere tijd op een boot te verblijven.

Met hoeveel personen mag je op een boot van 12 meter lang zijn?
Dat hangt af van de personen. Een gezin/huishouden hoeft geen rekening te houden met de maatregel om 1,5 meter afstand te houden en mag dus op de boot. Mensen die geen onderdeel van hetzelfde gezin/huishouden uitmaken moeten 1,5 meter afstand houden en mogen niet deelnemen aan een samenkomst.

Zijn de sanitaire voorzieningen in jachthavens gesloten?
Ja, de sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen open houden bij onder andere jachthavens is volgens de noodverordening verboden. Wil je als watersportvereniging toch gebruik maken van toiletvoorzieningen, neem dan contact op met de beheerder van de jachthaven.

Kan het openstellen van de campings (gedeeld sanitair) per 1 juli vervroegd worden naar 29 mei in verband met het pinksterweekend?
De opening van het sanitair is een landelijke maatregel. In het veiligheidsberaad wordt besproken per wanneer dit weer kan. Alles hangt af van hoe de situatie met het coronavirus zich ontwikkelt.

Rijlessen

Mag ik motor- en autorijlessen geven of volgen?
Ja, dat mag. In verband met de hygiënemaatregelen van het RIVM adviseren we motorinstructeurs om leerlingen te vragen hun eigen helm en beschermkleding mee te nemen. Kijk voor meer informatie op de website van CBR.

Samenkomsten

Geldt het verbod op groepsvorming nog en wat houdt dit in?
In een groep mensen bij elkaar komen met een gezamenlijk doel wordt gezien als een samenkomst en is verboden, behalve als voor het doel een van de uitzonderingen geldt, zoals sporten en bewegen. Kom je elkaar tegen in een niet georganiseerde situatie en heb je geen gezamenlijk doel, dan is dat toegestaan, mits de 1,5 meter afstand wordt bewaard.

Mag je met maximaal 10 personen samenkomen, zoals in sommige media was gepubliceerd?
Nee, samenkomsten zijn nog steeds verboden. Uitzonderingen hierop staan onder het kopje samenkomsten. Met samenkomsten bedoelen we dan met een gezamenlijk doel bij elkaar komen.

Hoeveel bezoekers mag je thuis ontvangen?
Het advies t/m 31 mei 2020 blijft maximaal 3 bezoekers, waarbij iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Vanaf 1 juni 2020 kunnen meer mensen tegelijk op bezoek komen, uiteraard als de bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Mensen uit hetzelfde huishouden hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren.

Mag je als volwassenen weer bij elkaar achter op de fiets?
Als je uit hetzelfde huishouden komt wel. Is dat niet het geval, dan moet je 1,5 meter afstand bewaren. Bij elkaar achter op de fiets gaat dan niet.

Wat valt er onder georganiseerde samenkomsten? Dus wat mag niet tot 1 juli en daarna met maximaal 100 personen?
Onder georganiseerde samenkomsten vallen alle samenkomsten van mensen met een gemeenschappelijk doel. Dus ook samenkomsten waarbij meer dan 2 mensen een kopje koffie willen drinken in de openbare ruimte wordt gezien als een samenkomst.

Wat wel en niet mag tot 1 juli hangt af van de situatie rondom het coronavirus. Op dit moment zijn alle samenkomsten verboden met een aantal uitzonderingen die hieronder staan toegelicht.

Zijn samenkomsten nog steeds verboden?
Ja, het is nog steeds verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden of er aan mee te doen. Er gelden wel uitzonderingen. Als de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand kunnen houden van andere aanwezigen mogen de volgende samenkomsten wel:

 • Wettelijk verplichte bijeenkomsten zoals vergaderingen van gemeenteraden, tot maximaal 100 personen;
 • Samenkomsten die noodzakelijk zijn voor het voortzetten van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, tot maximaal 100 personen;
 • Uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen, tot maximaal 30 personen;
 • Samenkomsten voor het belijden van godsdienst of levensovertuiging tot maximaal 30 personen;
 • Samenkomsten in basisscholen en kinderopvang volgens de afspraken die daarvoor zijn gemaakt;
 • Samenkomsten georganiseerd door sportverenigingen of professionals gericht op het georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen van personen tot en met 18 jaar;
 • Buiten sporten en bewegen voor personen van 19 jaar en ouder;
 • Buitenactiviteiten georganiseerd en begeleid door scouting- cultuur- kunst- en andere jeugdverenigingen of professionals;
 • Bezoek aan winkels en bibliotheken;
 • Bezoek aan dierenparken, pretparken, natuurparken, alleen na goedkeuring door de voorzitter van de Veiligheidsregio.

Mag je per 11 mei zelfstandig met zijn drieën in het park om meer dan 1,5 meter afstand een balletje overschieten of moet dat onder begeleiding van een professional?
Ja, dat mag als je ouder bent dan 19.

Mag ik wel met 5 vriendinnen in een restaurant op 1.5 m maar dat mag niet in mijn huis of tuin op 1.5 m?
De restaurants en cafés zijn gesloten. Vanaf 1 juni 2020 word je hier over mogelijke veranderingen verder geïnformeerd. Een bezoek brengen aan elkaar in/om een woning geldt voor de noodverordening als samenkomst. Dat is dus niet toegestaan.

Mag ik in mijn bloemenwinkel workshops geven?
Nee, een workshop in een winkel is niet te vergelijken als een regulier bezoek aan een winkel. Voor bezoek aan een winkel geldt een uitzondering op het verbod voor samenkomsten, maar een georganiseerde workshop is niet toegestaan.

Mogen er kinderfeestjes en workshops voor kinderen t/m 12 jaar georganiseerd worden, buiten en op 1,5 meter afstand?
Ja, dat mag mits het gaat om:

 • een door een professional of vereniging georganiseerd kinderfeestje (voor kinderen t/m 18 jaar);
 • het feestje buiten plaatsvindt;
 • 1,5 meter wordt aangehouden tussen de begeleider en de kinderen en tussen kinderen onderling als zij ouder zijn dan 12 jaar.

Het aanbieden van eten en drinken dat ter plaatse wordt genuttigd mag niet. De vereniging of professional die het kinderfeestje organiseert moet een protocol hebben waarin is vastgelegd hoe aan de voorwaarden wordt voldaan.

Organiseren van workshops voor personen ouder dan 18 jaar mag niet.

Welke activiteiten mogen weer bij muziekverenigingen en buurthuizen?
Op dit moment mogen samenkomsten in deze instellingen nog niet. Voor buurthuizen en ontmoetingscentra gelden dezelfde regels als voor culturele instellingen: vanaf 1 juni 2020 word je hier over mogelijke veranderingen verder geïnformeerd.

Mogen muzieklessen weer plaatsvinden?
Voor muzieklessen 1 op 1 geldt dat deze niet mogen plaatsvinden, tenzij dat echt noodzakelijk is voor de voortgang van de werkzaamheden van de muziekschool. Omdat digitaal muziekles in de regel mogelijk is, is op locatie lesgeven enkel in uitzonderlijke gevallen toegestaan.

Mag ik een barbecue met 15 personen organiseren?
Nee dat mag niet. Dat is een samenkomst, en samenkomsten zijn verboden.

Moet ik in de auto nog steeds 1,5 meter afstand houden?
Ja. De regels voor afstand houden zijn niet veranderd. Ook niet voor de auto.

Mag familie achter elkaar langs het huis van een bruidspaar rijden om hen te feliciteren?
Zolang er niet meer dan 3 personen in het huis van het bruidspaar worden ontvangen en de felicitaties geen overlast opleveren voor het overige verkeer. En mits de personen in de auto 1,5 meter afstand houden.

Mogen we voor een vergadering met 9 personen bij elkaar komen?
Alleen als de samenkomst noodzakelijk is voor de continuïteit van de instelling dan mag dat (mits 1,5 m. afstand wordt gehouden). Maar het advies om zo veel mogelijk vanuit huis te werken, en dus van huis uit te vergaderen geldt nog wel. Bekijk daarom goed of het echt noodzakelijk is dat de mensen fysiek bij elkaar komen, of dat het anders georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld via videobellen.

Mag er een picknick bij een huwelijk georganiseerd worden?
Nee dat mag niet. Bij de huwelijksvoltrekking mogen 30 personen aanwezig zijn. Voor feestelijkheden rondom de huwelijksvoltrekking gelden geen uitzondering op het verbod, dus die mogen niet plaatsvinden.

Hoeveel personen mogen er bij een huwelijk aanwezig zijn?
Maximaal 30 personen mogen aanwezig zijn bij een huwelijksvoltrekking. Dat is dan inclusief de trouwambtenaar.

Sporten

Mag iedereen weer buiten sporten (als dit geen contactsport is)? Dus ook buiten de sportvelden, georganiseerd door bijvoorbeeld een personal trainer of een buurvrouw?
Iedereen ouder dan 19 jaar mag buiten sporten en bewegen in groepsvorm, ook zonder begeleiding van professionals, mits de afstand van 1,5 meter wordt bewaard. Er geldt hierbij geen limiet voor de groepsgrootte.

Met hoeveel mensen mag je maximaal buiten sporten?
Er geldt geen limiet voor de groepsgrootte. Wel moet onderling 1,5 meter afstand gehouden kunnen worden.

Mogen kinderen buiten sporten?
Kinderen tot en met 12 jaar mogen samen buiten sporten, mits door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële wedstrijden zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.

Mogen jongeren buiten sporten?
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen buiten sporten, mits door sportverenigingen of professionals georganiseerd en begeleid. Zij moeten onderling 1,5 meter afstand houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor jongeren nog steeds: blijf thuis.

Kunnen kinderen en jongeren trainen bij een sportvereniging?
Gemeenten worden gevraagd samen met lokale sportclubs te kijken naar de mogelijkheden en faciliteiten, zodat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen. Dus ook de niet-leden van een vereniging. Er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

Moeten kinderen lid zijn van een sportvereniging om daar weer te mogen sporten?
Nee, kinderen tot en met 18 jaar die geen lid zijn van een sportclub mogen ook sporten. Kinderen en jongeren mogen georganiseerd buiten gaan sporten en bewegen onder begeleiding van een professional of sportvereniging. Officiële wedstrijden zijn verboden. Gemeenten, sportverenigingen en buurtsportcoaches werken dit samen verder uit.

Mogen topsporters hun trainingen in sportcentra hervatten?
Topsporters mogen op aangewezen trainingslocaties trainen als ze daarbij 1,5 meter afstand tot elkaar houden en alle hygiënemaatregelen treffen zoals het RIVM die heeft vastgesteld.

Mogen verenigingen als de scouting hun activiteiten voor jeugdleden weer opstarten?
Ja, mits de activiteiten buiten plaatsvinden en zich richten op bewegen. Denk hierbij aan activiteiten als spoorzoeken, het maken van (bos)wandelingen en spelvormen waarbij actief wordt bewogen. Statische activiteiten als het maken van een kampvuur zijn niet toegestaan. Gelijk aan de voorwaarden voor sportverenigingen geldt dat gemeenten de regie hebben en afspraken maken met de verenigingen. Alle activiteiten moeten georganiseerd plaatsvinden en dienen te worden begeleid door professionals. Hierbij hoeven kinderen tot en met 12 jaar geen afstand van 1,5 van elkaar te houden. Jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar dienen onderling wel een afstand van 1,5 meter tot elkaar te bewaren. Officiële wedstrijden en competities zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen en jongeren nog steeds: blijf thuis.

Waarom mag de scouting wel en mogen culturele activiteiten niet worden hervat?
Over de vraag in hoeverre scouting te onderscheiden valt ten opzichte van georganiseerde culturele activiteiten, zoals een muziekvereniging, geldt het volgende: een culturele activiteit is geen vorm van bewegen, zoals bedoeld in de verordening. Daarbij gaat het niet om sporten of bewegen als kern van de activiteit, maar is het bewegen slechts een aspect van de kernactiviteit: het muziek maken.

Waarom mogen kinderen niet kunstschaatsen, terwijl je wel naar restaurants, school en zwembaden mag?
Kunstschaatsen valt onder binnensporten. Voor alle binnensporten, behalve zwemmen, geldt dat dat niet mag. Er is bewust voor gekozen het binnensporten te verbieden, omdat daarbij het risico op besmetting groot is.

Kunnen wij een deel van de groenstrook naast onze sportschool gebruiken voor sportactiviteiten, om zo wat meer ruimte te hebben?
In overleg met de gemeente waarin de sportschool zich bevindt kunnen afspraken gemaakt worden over het gebruik van openbaar groen voor dit doel.

Waarom mogen sportscholen nog niet open met bijv. max. 30 personen, 1,5 meter afstand en reserveringssystemen?
Buiten sporten is toegestaan, binnensporten niet. Als je als sportschool het aanbod buiten kunt organiseren, kun je in overleg met de gemeente je werkzaamheden weer opstarten. Dat mag niet binnen. Er is bewust voor gekozen het binnensporten te verbieden, omdat daarbij het risico op besmetting groot is

Als we samen met het openbaar vervoer (OV) kunnen, waarom kunnen we dan niet gewoon andere sporten doen, zoals tafeltennissen?
Tafeltennissen mag, als het buiten gebeurt en de afstand van 1,5 meter wordt bewaard. Het OV is een noodzaak om de maatschappij draaiende te houden, daarom wordt dat met strenge regels toegestaan. Tafeltennis is voor onze maatschappij niet noodzakelijk, dus daarvoor gelden de reguliere regels.

Wat is het verschil tussen buiten sporten vanaf 11 mei en vanaf 1 september? Is het dan zonder afstand, of met een ander aantal mensen?
De verwachting is dat als alles goed gaat dan ook de contactsporten weer mogen. Hoe dat er precies uitziet weten we nu nog niet en hangt af van de situatie met het coronavirus.

Hoe groot mag de groep voor buitensporten zijn?
Er is geen limiet vastgelegd voor de groepsgrootte waarmee buiten gesport mag worden. Wel de regel om altijd de 1,5 meter afstand te kunnen houden tussen alle deelnemers. Gebruik de ruimte die er is veilig.

Is sporten voor ouderen toegestaan zonder contact (bijvoorbeeld walking football)?
Ja, mits de afstand van 1,5 meter gehandhaafd wordt.

Mogen we op afstand half binnen, half buiten sporten?
Nee, alleen buiten mag gesport worden.

Mogen bijvoorbeeld yogascholen of balletscholen wel weer open?
Als de lessen buiten gegeven worden, in overleg met de gemeente, mag dit. Binnen sporten is niet toegestaan.

Wij willen als vereniging vanuit een van buitenaf bereikbare en apart afsluitbare opslagruimte van ons clubgebouw surfmateriaal beschikbaar stellen voor onze leden, is dat mogelijk?
Dat mag, als bij het aanbieden van de materialen alle mensen onderling 1,5 meter afstand kunnen houden en als het aanbod niet leidt tot het overtreden van de maatregelen op andere manieren.

Mogen sporttrainers van volwassenen zich ook laten testen op het coronavirus?
Ja, alle sporttrainers mogen zich laten testen.

Terrassen

Zijn de terrassen gesloten?
Ja, de terrassen zijn gesloten. Vanaf 1 juni 2020 word je hier over mogelijke veranderingen verder geïnformeerd.

Winkelen supermarkten, bouwmarkten en tuincentra

Komen er nieuwe maatregelen voor winkelen in bijvoorbeeld supermarkten, bouwmarkten en tuincentra?
Er komen geen nieuwe maatregelen voor winkelend publiek. Wel wordt daar wat strikter op gehandhaafd. Het winkelend publiek moet zich uiteraard wel aan de veilige afstand van 1,5 meter houden.

Zorg

Zijn de reguliere ziekenhuis opnames en operaties alweer opgestart?
Langzaamaan wordt de reguliere zorg weer opgestart. De ziekenhuizen bekijken elke keer wat wel en wat niet kan.

Wat zijn de gevolgen voor de dagbesteding in de gehandicaptenzorg?
Op dagbestedingslocaties komen vaak cliënten vanuit meerdere adressen bij elkaar. Hierdoor is het risico op verspreiding van het coronavirus groot. Veel dagbestedingslocaties hebben hun activiteiten daarom gestaakt. Door zorgaanbieders en anderen wordt hard gewerkt om een andere dag invulling voor cliënten te organiseren, bijvoorbeeld online. Er zijn veel mooie initiatieven waardoor cliënten contact kunnen leggen met de buitenwereld. Deze zijn terug te vinden op de website van VGN en Vilans. Heb je vragen? Neem contact op met de zorgaanbieder of kijk op www.vgn.nl.

Wat houdt een contactonderzoek door de GGD in?
Bij een patiënt met het nieuw coronavirus voeren de GGD’en contactonderzoek uit. Contactonderzoek is het achterhalen van mensen die besmet zijn en personen waarmee zij in contact zijn geweest. Zo wordt verdere besmetting zo snel mogelijk gestopt. Contactonderzoek is een belangrijke taak van de GGD. Op de website van de Dienst Gezondheid & Jeugd vind je meer informatie over contactonderzoek.

Is er voldoende capaciteit bij de GGD om bron- en contactonderzoek te doen?
De GGD is druk bezig om ervoor te zorgen dat er genoeg capaciteit is om bron- en contactonderzoek te laten doen.

Wat houdt de eerste stap in de versoepeling van de bezoekregeling bij verpleeg- en verzorgingsinstellingen in?
Vanaf maandag 11 mei wordt in 25 verpleeg- en verzorgingshuizen, in elke GGD-regio één, onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan uit onderzoek en op deze pilotlocaties wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig de bezoekregeling op steeds meer locaties toepassen.

Bij welke verpleeg- en verzorgingsinstelling in onze regio wordt de bezoekregeling 11 mei versoepeld?
Het verpleeghuis dat in onze regio meedoet aan de landelijke pilot om onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toe te staan, is verpleeghuis Tiendwaert in Hardinxveld-Giessendam.

Kan de bezoekersregeling voor verpleeg- en verzorgingshuizen aangepast worden?
De bezoekersregeling voor verpleeg- en verzorgingshuizen kan helaas nog niet worden aangepast. Wel kunnen zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht. Ga niet op bezoek als je verkoudheidsklachten hebt.

Zwembaden

Mogen de zwembaden weer open?
Ja, mits het landelijk geldende protocol voor zwembaden wordt toegepast en er afstemming is met de gemeente.

Welke richtlijnen zijn er voor zwemverenigingen voor jeugd van 12 t/m 18 jaar? En is er onderscheid tussen binnen- en buitenbaden?
Er is een landelijk geldend protocol, waarin staat hoe zwembaden en hun bezoekers moeten handelen. Individuele zwembaden en zwemverenigingen kunnen aanvullend hierop maatregelen en afspraken maken.

Je kan je niet omkleden bij het zwembad? En ook niet naar het toilet? Waar ik trek ik mijn natte zwemkleding uit om weer naar huis te kunnen?
Volgens het landelijke protocol mogen kleedruimten wel open zijn. Het kan zijn dat individuele zwembaden daar anders over besluiten.

Doodt chloor het virus?
Het is nog niet bekend of chloor het virus doodt.

Hoe kom ik veilig het zwembad uit? Een virus kan ook aan zwembadtrapjes zitten.
Was voor en na het zwemmen (thuis) goed je handen. Handen wassen is en blijft een van de belangrijkste maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Net als bij andere oppervlakken die ook door anderen worden aangeraakt, is het verstandig om je handen extra te wassen.

Meer informatie

Meer informatie, veel gestelde vragen en actuele informatie vind je op onze speciale nieuwspagina. De noodverordening kun je op deze pagina vinden. Daarnaast is informatie beschikbaar op de website van het RIVM en de website van de Rijksoverheid of bel met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351.

Deel dit bericht

Reageren is niet (meer) mogelijk. Heb je een vraag of opmerking, gebruik dan het contactformulier.