Agenda en vergaderstukken 29 juni 2023

Datum: 05 september 2023 Op donderdag 29 juni vergadert het algemeen bestuur van de VRZHZ. Deze vergadering start om 09:30 uur.