Ondernemers en organisaties

Geplaatst op: 23 maart 2020

Bedrijfsvoering tijdens de coronacrisis
Het coronavirus raakt ook het bedrijfsleven. Hoe ziet de toekomst eruit en wat betekent dat voor je bedrijf, medewerkers en omgeving? We geven graag 7 tips:

1. Bekijk het noodpakket voor banen en economie
Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Lees meer over deze maatregelen op de website van de Rijksoverheid.

Nieuwe maatregelen vanaf 6 april
Bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen vanaf volgende week een beroep doen op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Minister Koolmees van Sociale Zaken zegt dat het UWV ernaar streeft vanaf 6 april aanvragen te kunnen behandelen.

2. Check het protocol ‘Samen veilig doorwerken’
Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Ook aan bod komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden.

3. Inventariseer, identificeer en bereid je voor
De impact van het coronavirus en ingevoerde maatregelen verschilt per branche en bedrijf. Zorg ervoor dat je bedrijf is voorbereid op de toekomst. Een goede inventarisatie en voorbereiding helpen je inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen en wat je kunt doen om deze zoveel mogelijk te beperken. Werk bijvoorbeeld scenario’s met de daarbij behorende keuzes uit en leg dit vast. Maak inzichtelijk welke minimale personele bezetting en middelen nodig zijn voor een zo volledig mogelijke bedrijfsvoering. Leg vast welke stappen je onderneemt en hoe je de bedrijfsvoering laat verlopen, of indien nodig inkrimpt, wanneer de inzetbaarheid van personeel en middelen onder het minimaal benodigde niveau komt.

4. Let ook nu op de voorschriften uit je vergunning en de noodorganisatie
We snappen dat de komende periode veel uitdagingen voor je meebrengt. Ondanks deze uitdagingen is het belangrijk dat je blijft voldoen aan de voorschriften in jouw vergunning en (indien van toepassing) aanwijsbeschikking bedrijfsbrandweer. Neem hierin je verantwoordelijkheid. Ook de noodorganisatie moet intact blijven. Neem tijdig contact op met het betreffende bevoegd gezag (degene die de vergunning verleend heeft) wanneer je hierin problemen voorziet of constateert. Heb je vragen, bijvoorbeeld over de opslag van (gevaarlijke) stoffen? Neem dan contact op met ons via 088 – 636 5000.

5. Let op cybercriminelen!
Cybercriminelen maken nu misbruik van de actualiteit om mensen en bedrijven op te lichten. Bijvoorbeeld via nep-mail, nep-sms’jes, onbetrouwbare websites of nep-apps. Ben je slachtoffer geworden van online oplichting, phishing of een babbeltruc? Doe dan altijd aangifte hiervan bij de politie. Bel 0900 8844 (lokaal tarief).

6. Help mee: Lever persoonlijke beschermingsmiddelen in
Persoonlijke beschermingsmiddelen, vooral mondkapjes, zijn hard nodig voor de mensen die werken in de zorg. Ook binnen onze regio zijn persoonlijke beschermingsmiddelen schaars. We doen daarom ook verschillende oproepen bij bijvoorbeeld bedrijven in de regio om ongeopende beschermingsmiddelen bij ons aan te leveren.

Verschillende bedrijven Bedrijven doen mee!
Bedrijven die nog spullen hebben liggen, leveren ons spullen aan en daar zijn we echt ontzettend blij mee! Zo hebben Da Vinci college Dordrecht, Intersafe Dordrecht en glasfabriek Leerdam beschermingsmiddelen bij ons aangeleverd die zij zelf nog niet hebben gebruikt. Deze spullen zijn verdeeld over zorginstanties in Zuid-Holland Zuid waar deze spullen hard nodig zijn. Met deze spullen zijn zij enorm geholpen.

Heb jij nog spullen liggen? Lever ze in!
Particulieren en bedrijven kunnen nog steeds ongeopende persoonlijke beschermingsmiddelen aanleveren bij de GGD, de ziekenhuizen of de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Heb je iets over wat wij binnen de zorginstellingen kunnen verspreiden? Stuur dan een mail naar [email protected]

7. Bel het KVK coronaloket voor alle ondernemersvragen
Heb je vragen over het coronavirus en jouw organisatie? Neem dan contact op met het KvK-coronaloket. Staat je vraag er niet tussen? Bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur

Waar vind je de juiste informatie?
Op de website van Rijksoverheid vind je veelgestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers en ondernemers. Ook is er specifieke informatie beschikbaar bij diverse ondernemersverenigingen en brancheorganisaties. Zo hebben zij een aantal adviezen en coronamaatregelingen vertaald naar de werkvloer. Een voorbeeld hiervan staat op de site van Evofenedex. Sdu HSE heeft een speciale whitepaper over corona en bedrijfscontinuïteit.

Hoe kunnen wij verder helpen?
Veiligheid is en blijft onze belangrijkste prioriteit. Heb je vragen over de veiligheid van je organisatie en hoe dit zit in je vergunning of wil je advies op maat? Neem contact met ons op via [email protected] of bel ons via 088 – 636 5000.

Deel dit bericht

Reageren is niet (meer) mogelijk. Heb je een vraag of opmerking, gebruik dan het contactformulier.