Uniek om theoretisch werk te combineren met actie.

Jos leunend op deur van ambulance auto

Jos Bal is iemand die graag strategisch bezig is met vraagstukken, maar dit het liefst combineert met directe actie. In 2019 vond hij bij Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de ideale functie waarin dit samenkomt.

Wat doe je als Beleidsadviseur GHOR (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen)?
“Het interessante aan mijn functie is dat het draait om crisismanagement. Daarbij houd ik me bezig met strategie, met beleid over het voorbereiden op crisis en hoe we de juiste zaken op de bestuurlijke plekken neerleggen. Ik ben ook bezig met wat acuut nodig en relevant is voor de maatschappij. Denk aan langere crises zoals de coronacrisis of de Oekraïne-crisis. Alles natuurlijk in relatie tot geneeskundige hulpverlening.”

Wat moest er gebeuren tijdens de Oekraïne-crisis?
“Tijdens de Oekraïne-crisis was ik als projectleider met een GGDGHOR team verantwoordelijk voor het organiseren van de gezondheidszorg voor Oekraïense vluchtelingen. Deze mensen hebben tandarts- en huisartsenzorg nodig, maar ook de hygiëne op de opvanglocaties moet in orde zijn. Om dit goed te coördineren hebben we te maken met allerlei zorgverleners in de regio. Wij zijn dan de spil tussen lokale, landelijke en bestuurlijke partijen. We moeten dus op veel borden schaken. Het is mooi om te zien hoe we met  de verschillende partijen samen tot oplossingen komen.”

Waar ben je op het moment mee bezig?
Op dit moment werken we aan een plan voor de nooddistributie van jodiumpillen. Ook starten we met een project om zorgrisicoprofielen te maken voor de zorginstellingen in de regio. Dat wordt een wettelijke taak. Stel dat  een instelling door hoogwater volloopt? Wat is dan het effect op de rest van de zorg in de regio als een zorgorganisatie uitvalt?”

Het werk is dus heel veelzijdig?
“Dat is het unieke aan het werken bij deze organisatie. Ik combineer mijn meer theoretische functie van Beleidsadviseur met een vrijwillige functie bij de brandweer én een piketfunctie als Officier van Dienst Geneeskundig. Dan draait het om actie, ook bij impactvolle incidenten. In deze rol maak ik deel uit van het Commando Plaats Incident (CoPI), het team dat de leiding heeft op de plaats van een incident.  Eens in de vier weken draai ik piketdienst.  Tijdens deze dienst, die een week duurt, kan het zijn dat ik direct ter plaatse moet komen om de geneeskundige zorg te coördineren. Dit heeft voorrang op mijn reguliere werk op kantoor.”

Wat houdt het werk als Officier van Dienst Geneeskundig in?
“Als er hier twee auto’s op elkaar botsen worden er een ambulance en een brandweerauto gealarmeerd. Bij grotere incidenten zoals een schietpartij, een kettingbotsing of bij uitstoot van gevaarlijke stoffen, wordt het complexer. Ik heb dan de leiding over de geneeskundige zorg. Dit betekent dat ik het overzicht bewaak, coördineer wat er moet gebeuren en bepaal of er meer zorg ingeschakeld moet worden. Ik bepaal ook of er nazorg moet komen en waar mensen opgevangen kunnen worden die psychosociale hulp of andere professionele zorgverlening nodig hebben.”

Je maakt heel wat mee. Hoe ga je daarmee om?
“Soms is er een groot contrast met wat er op straat gebeurt en het werk op kantoor. Dan neem ik goed de tijd om voor mezelf na te gaan wat er is

Jos kijkt naar links en is in gesprek met een collega. Voor hem ligt een notitieblok.

voorgevallen. Ik schrijf het op, praat erover met collega’s en word gebeld door hulpverleners die nazorg bieden. Daarnaast reflecteer ik ook op mijn eigen functioneren en ga ik na of ik de signalen juist heb opgepakt. Ik ben in ieder geval nog lang niet klaar met leren.”

Het geeft vast ook een bijzonder gevoel als je mensen hebt kunnen redden en erger hebt kunnen voorkomen?
“Het geeft energie om te werken in een hecht team, onder een enorme urgentie. Dit stimuleert de saamhorigheid en het teamgevoel. Daarnaast is het prachtig om te horen van betrokkenen dat ze de hulpverlening als prettig, respectvol, fijn of geruststellend hebben ervaren. Dan weet je waarvoor je het doet.”