Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt de brandmeldinstallatie in gebouwen met de meldkamer van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Aankomende verandering

Op dit moment heeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) een overeenkomst met KPN voor het organiseren van een OMS doormelding naar de gemeenschappelijke meldkamer van de veiligheidsregio. Op 1 januari 2021 loopt deze overeenkomst met KPN af en kiest de VRZHZ er voor zelf geen OMS-dienstverlening meer aan te bieden. De VRZHZ beperkt zich tot haar wettelijke taak: het ontvangen, registreren en beoordelen van meldingen waarbij wordt gevraagd om acute inzet van brandweer, het bieden van een adequaat hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

Voor het functioneren van de directe branddoormelding dient u er tijdig voor te zorgen dat u een commerciële OMS-dienstverlener contracteert.

Welke aanbieders kunnen mij helpen?

Overleg met uw brandbeveiligingsbedrijf wie voor u de doormelding kan verzorgen. In sommige gevallen kan de aanbieder extra diensten aanbieden in combinatie met uw branddetectiesysteem. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het doorgeven van de exacte locatie van de brand, verificatie van de brand en het verlenen van toegang aan de brandweer.

Indien er sprake is van een verplichte doormelding moet de aanbieder voldoen aan twee criteria.

 1. Er moet sprake zijn van directe alarmoverdracht aan de meldkamer. Vanaf 2021 kan elke particuliere alarmcentrale die een vergunning heeft van het ministerie van Justitie een automatische melding aanbieden aan de meldkamer. Zie pagina 63 van dit document “lijst vergunninghouders Wpbr”.
 2. De particuliere alarmcentrale biedt een alarmtransmissieweg aan die voldoet aan NEN-EN50136 deel 1.

Volgens onze informatie zijn er op dit moment 6 aanbieders die nu al de doormelding voor u kunnen verzorgen. Mogelijk zullen nog meer OMS-dienstverleners hun diensten gaan aanbieden. Hun gegevens zullen in dat geval worden toegevoegd op deze website.

Aanbieders

 • ASB Security BV
  Contactpersonen: Diana Smit en Wolter Schunselaar
  Contactgegevens: 040 – 262 23 22 / [email protected]
  Website: klik hier.
 • Bosch Energy and Building Solutions
  Contactpersonen: Afdeling OMS-beheer: Audrey Verbeek en Anneke Elsendoorn
  Contactgegevens: 0800 – 022 7999 (optie 3) / [email protected]
  Website: klik hier.
 • Chubb Fire & Security B.V.
  Contactgegevens:  088 – 112 40 00 / [email protected]
  Website: klik hier.
 • G4S Secure Monitoring B.V.
  Contactgegevens: 088 – 234 56 57 / [email protected]
  Website: klik hier.
 • Securitas
  Contactgegevens: 088 – 322 11 00
  Website: klik hier.
 • Siemens Nederland B.V.
  Contactpersonen: Paul Penseel en Annemieke Pronk
  Contactgegevens: 070 – 333 19 06 /  [email protected]
  Website: klik hier.