Jaarplan Risicobeheersing Zuid-Holland Zuid

Op deze pagina is het jaarplan van 2022 te lezen. Het plan geeft de lezer inzicht en richting in de opgaven van het kalenderjaar en is onderverdeeld in 6 zogenoemde ‘sporen’, afgeleid uit het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan van de VRZHZ. Per spoor worden de doelen uitgebreid beschreven.

De zes sporen:

  • Passend acteren op ons risicobeeld
  • Deskundig adviseren in risicobeheersing
  • Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid
  • Het leveren van krachtige brandweerzorg
  • Wendbaar en duurzaam organiseren
  • Informatie gestuurd werken

Volg deze link om het jaarplan te bekijken of klik op onderstaande afbeelding.

knipsel1