De afdeling Risico- en Crisisbeheersing (RCB) richt zich op het stimuleren van veiligheid, waarbij adviezen worden gegeven aan gemeenten en partnerorganisaties over veiligheidsthema’s. RCB richt zich daarbij op een breed maatschappelijk terrein. De specialistische kennis draagt bij aan een veilige omgeving, veilig(e) (gebruik) bouwwerken in relatie tot de omgeving en veilig leven. Daarnaast zorgt RCB voor een goed opgeleide en deskundige 24/7 parate crisisorganisatie en draagt het zorg voor¬†multidisciplinaire, geneeskundige en bevolkingszorgprocessen, waarbij de afdeling nauw samenwerkt met het interne- en externe netwerk.

Jaarplan Risico- en Crisisbeheersing Zuid-Holland Zuid

Het jaarplan van de afdeling RCB voor 2023 is op deze pagina te lezen. Het plan geeft inzicht en richting in de opgaven van het huidige kalenderjaar en is onderverdeeld in 7 zogenoemde ‘sporen’ die zijn afgeleid uit het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan van de VRZHZ. Per spoor worden de doelen uitgebreid beschreven.

De zeven sporen:

  • Passend acteren op ons risicobeeld
  • Deskundig adviseren in risicobeheersing
  • Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid
  • Verbindend regisseren in crisisbeheersing
  • Het leveren van krachtige brandweerzorg
  • Wendbaar en duurzaam organiseren
  • Informatie gestuurd werken

Volg deze link om het jaarplan te bekijken of klik op onderstaande afbeelding.

website-screenshot