Door de ligging en inrichting van het gebied in de regio Zuid-Holland Zuid heeft deze regio te maken met diverse en specifieke risico’s. Denk bijvoorbeeld aan het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, incidenten op het spoor of verkeersongevallen. Daarnaast zijn overstromingen en uitval van gas, water of licht ook risico’s die niet ondenkbaar zijn in onze regio. Om ervoor te zorgen dat deze risico’s zo klein mogelijk gehouden worden is een regionaal risicoprofiel gemaakt.

In het regionaal risicoprofiel worden de risico’s op regionaal niveau geïnventariseerd en geanalyseerd en wordt beschreven wát de gevolgen zijn als er een incident, ramp of een crisis voordoet. Het risico wat zich kan voordoen verdwijnt hierbij niet, maar de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid kan het risico wel beter beheersen.

De regio Zuid-Holland Zuid bestaat uit 10 gemeenten in de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en Alblasserwaard. Omdat er veel (rijks-)wegen, water, rails, tunnels, bruggen en leidingstraten in de regio zijn, zorgt dit voor vele en specifieke risico’s. Risicobeheersing door onze Veiligheidsregio en zelfredzaamheid is dan ook erg belangrijk.

Wat kun jezelf doen om je voor te bereiden op een van de mogelijke risico’s?