Banner van het regionaal risicoprofiel

Regionaal Risicoprofiel VRZHZ

Geplaatst op: 12 december 2019
Op 11 december 2019 is het Regionaal Risicoprofiel (RRP) vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
  • Jan Heijkoop, portefeuillehouder Risicobeheersing,  benadrukte het belang van het risicoprofiel door ‘een belangrijk punt aan te snijden’ van een taart met daarop een afbeelding van het profiel (foto onder).
     
  • Liesbeth van Biene, programmamanager RRP,  presenteerde tijdens het AB een filmpje dat gemaakt is om het Regionaal Risicoprofiel toe te lichten.
     
  • Jan Heijkoop, portefeuillehouder Risicobeheersing, bedankte de veiligheidsregio en de gemeenten uitgebreid voor hun expertise en de samenwerking bij de totstandkoming.
Taart met print van het regionaal risicoprofiel wordt aangesneden

Analyse van risico's
Het Regionaal Risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de risico’s in deze regio en de aangrenzende gebieden en geeft antwoord op de vragen ‘wat kan er gebeuren, hoe waarschijnlijk is het dat het gebeurt (kans) en hoe erg is dat (effect)? Het wordt elke 4 jaar volledig herzien en stelt het bestuur in staat om afgewogen beleidskeuzes te maken. Bijvoorbeeld hoe het de beschikbare middelen zo gericht mogelijk kan inzetten op de belangrijkste risico’s. Het RRP heeft een belangrijke koppeling met het beleidsplan van de VRZHZ, dat  in 2020 opnieuw wordt opgesteld.

Voorbereiden
Het RRP geeft weer op welke risico’s onze regio zich moet voorbereiden. De VRZHZ bereidt zich voor op de  voor crisisbeheersing. Het beheersen van de risico’s valt in veel gevallen onder de taken en verantwoordelijkheden van onze (crisis)partners. Het regionaal risicoprofiel is dan ook even zoveel van de VRZHZ als van  de partnerorganisaties waarmee dit regionaal risicoprofiel in samenwerking tot stand is gebracht.

Film en interactieve kijkplaat
De belangrijkste risico’s uit het RRP zijn toegelicht in een filmpje en visueel gemaakt met een interactieve kijkplaat. Beide zijn hier te bekijken, waar ook het hele document te vinden is.