Adviseur Risicobeheersing – Industriële en externe veiligheid

Geplaatst op: 27 juli 2020

Je plek in de organisatie

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is e?e?n van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland.VRZHZ heeft per 1 januari 2020 ongeveer 438.000 inwoners en beslaat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard (gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Sliedrecht, Molenlanden, Papendrecht, Zwijndrecht). In de VRZHZ zijn voor 10 gemeenten de activiteiten op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing (inclusief risicobeheersing), brandweerzorg, bevolkingszorg  en (grootschalige) geneeskundige hulpverlening geconcentreerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer Politie, Dienst Gezondheid & Jeugd, Ambulancevervoer, Rijkswaterstaat, Defensie, Waterschappen en private partners.

De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis en ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten met haar partners zorgt de VRZHZ zo goed mogelijk voor het beheersen van de risico’s, het bestrijden van incidenten en herstel uit de ontwrichte situatie. De organisatie bestaat uit ongeveer 300 vaste medewerkers, 700 brandweervrijwilligers en 400 piketfunctionarissen.

De VRZHZ is er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op een hoge mate van professionaliteit. De ambitie van de VRZHZ is om dat met de verschillende partners steeds beter te doen.


De afdeling Risicobeheersing

De afdeling Risicobeheersing richt zich op de uitvoering van alle risicobeheersingstaken binnen de veiligheidsregio. Binnen de afdeling ligt tevens de verantwoordelijkheid voor het inventariseren en analyseren van (multidisciplinaire) veiligheidsrisico’s (risicoprofielen) als basis voor bestuurlijke en strategische beleidsvorming.

Binnen de afdeling wordt gewerkt aan drie processen te weten: Veilige omgeving, Veilige bouwwerken en Veilig leven. Daarnaast wordt er gewerkt aan programma’s & projecten en worden onderzoeken & analyses uitgevoerd.

De adviseurs Risicobeheersing dragen zorg voor een optimale dienstverlening aan andere overheidsorganisatie, in- en externe partners met betrekking tot fysieke veiligheid. Operationeel betekent dit het adviseren, toezichthouden en handhaven op de naleving van wet- en regelgeving inzake (brand)veiligheid, het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen ervan. Met (brand)veilig leven richten we ons op het stimuleren van veiligheidsbewustzijn en eigen verantwoordelijkheid bij bedrijven en inwoners.

De afdeling is op zoek naar een specialist die:

 • Het bevoegd gezag adviseert over de toepassing van het Besluit risico’s zware ongevallen, Besluit externe veiligheid inrichtingen, Besluit externe veiligheid transportroutes, de Regeling basisnet en de Omgevingsvergunning (milieu).
 • Inventariseert, analyseert en beoordeelt (complexe) industriële en externe veiligheidsrisico’s en bijbehorende maatregelen.
 • Gevraagd en ongevraagd veiligheidsadviezen uitbrengt op complexe vraagstukken aan de interne organisatie en aan het bevoegd gezag in het kader van externe veiligheid en regelgeving op het gebied van risico’s en veiligheid in de industrie.
 • Een bijdrage levert aan de ontwikkeling van beleid en adviseert over (beleids)aspecten op het gebied van industriële en/of externe veiligheid.
 • De kwaliteit en de planning bewaakt van de eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheid neemt voor het up-to-date houden van werkinstructies en standaarden, werkplanning, het opstellen en bewaken van prestatie-indicatoren en termijnen.
 • Kennisoverdracht organiseert, coördineert en ondersteunt aan (interne) collega’s en externe partijen.

Je profiel

 • Je bent in het bezit van een HBO-diploma in een chemische/technische richting, of een WO-diploma met kennis van het vakgebied. Een pré is aanvullende kennis en/of ervaring in het gebied van industriële veiligheid of externe veiligheid.
 • Je hebt kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving en bent op de hoogte van ontwikkelingen binnen het domein van de veiligheidsregio en in het bijzonder risicobeheersing.
 • Je beschikt over een goed ontwikkeld analytisch vermogen en bent vaardig in het opstellen van nota’s en adviezen.
 • Je bent actief in het bouwen en onderhouden van je netwerk op regionaal en lokaal niveau om ontwikkelingen op het gebied van risicobeheersing te volgen en de (door)ontwikkeling van de afdeling proactief te ondersteunen.
 • Je hebt ervaring in projectmanagement waarin je je collega’s betrekt in de voorbereiding, uitvoering en invoering van het beoogde resultaat.

Je herkent jezelf in de volgende competenties : analyseren, communiceren, innoveren & creativiteit, leren & reflecteren, oordelen,  samenwerken, resultaatgericht, politiek- bestuurlijke gevoeligheid.

Ons aanbod

We bieden je een uitdagende en veelzijdige functie in een organisatie die volop in beweging is. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal   € 4.450,– bruto per maand (schaal 10) op basis van een 36-urige werkweek. De VRZHZ is een moderne werkgever, die je veel te bieden heeft, waaronder aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede ouderschapsverlofregeling en flexibele werktijden.

Belangstelling

Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar [email protected]. Deze vacature zal open staan tot er een geschikte kandidaat gevonden is. Informatie over de functie en de procedure kun je opvragen bij Wim Visser, afdelingshoofd Risicobeheersing, telefoonnummer 088 – 636 5661. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Vacaturenummer:               2020VRZHZ037
Aantal uur per week:           36 uur per week
Organisatieonderdeel:        Risicobeheersing

Deze vacature zal open staan tot er een geschikte kandidaat gevonden is.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deel dit bericht