Hoofd Informatie geneeskundige zorg (HIn)

Geplaatst op: 9 september 2020

Je plek in de organisatie

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Namens de 10 gemeenten in onze regio voert de Veiligheidsregio verschillende taken uit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening (GHOR).

Ons dagelijks werk is om een goed voorbereide crisisorganisatie te hebben die 24 uur per dag en 7 dagen in de week paraat is. Om dit te realiseren wordt o.a. gebruik gemaakt van piketfunctionarissen: medewerkers die naast hun dagelijkse werkzaamheden een nevenfunctie in de crisisorganisatie hebben en daarvoor ook buiten kantooruren beschikbaar zijn. Op dit moment zijn we voor de sectie GGDGHOR op zoek naar een:

Hoofd Informatie geneeskundige zorg (HIn)

 

GGDGHOR crisisorganisatie
De crisisorganisatie van de GGD is verantwoordelijke voor de voorbereiding en uitvoering van de wettelijke taken van de GGD in opgeschaalde situaties. Deze wettelijke taken zijn: Infectieziektebestrijding (IZB), Medische Milieukunde (MMK), Gezondheidsonderzoek na rampen (GOR), en Psychosociale hulpverlening bij rampen (PSH). De crisisorganisatie zorgt tijdens een incident dat de GGD verantwoorde zorg blijft leveren in het kader van haar wettelijke taken.

De crisisorganisatie van de GHOR is verantwoordelijk voor de coördinatie, regie en aansturing van de totale zorgketen, evenals voor de afstemming met de multidisciplinaire partners (brandweer, politie en gemeenten).

Samengevoegd zorgt de GGDGHOR crisisorganisatie tijdens een grootschalig incident of crisis voor een adequate geneeskundige hulpverlening, advisering m.b.t. de inzet van capaciteit en de publieke gezondheid. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG).

Inzet van de GGDGHOR crisisorganisatie
Als een incident dermate groot is dat multidisciplinaire afstemming nodig is en een duidelijke uitstraling heeft naar de omgeving, wordt een Regionaal Operationeel Team (ROT) samengesteld. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van alle multidisciplinaire hulpdiensten. Het ROT is belast met de operationele leiding. Namens de GGDGHOR neemt de Algemeen Commandant geneeskundige zorg (ACGZ) zitting in het ROT. Elk lid van het ROT heeft een sectie als “backoffice”.

De ACGZ heeft als backoffice de sectie GGDGHOR. De leden van deze sectie zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van acties van en de advisering aan de ACGZ. De werkzaamheden kunnen bestaan uit het opleveren van het totale slachtofferbeeld, het in kaart brengen en informeren van getroffen zorginstellingen en het signaleren en oplossen van knelpunten binnen de geneeskundige keten.

Ook wanneer er sprake is van een incident op het vlak van de wettelijke taken van de GGD, die dermate groot is dat deze niet meer binnen de reguliere dienstverlening uitgevoerd kan worden, wordt de GGDGHOR crisisorganisatie in werking gesteld.

Samenstelling sectie GGDGHOR
De sectie bestaat uit één of meerdere procesleiders van de wettelijke taken van de GGD (inhoudsdeskundige), een Hoofd Ondersteuning geneeskundige zorg (HOn), een Hoofd Informatie geneeskundige zorg (HIn) en een Operationeel Medewerker sectie GHOR (OMSG). De sectie wordt voorgezeten door de ACGZ.

Je werkzaamheden
Als Hoofd Informatie geneeskundige zorg (HIn) maak je onderdeel uit van de sectie GGDGHOR. Je bent als HIn verantwoordelijk voor:

  • Regie voeren over en samenstellen van een gedeeld geneeskundig beeld van het incident, gebaseerd op informatie van informatiecoördinatoren van de zorginstellingen (ziekenhuizen, verzorgingshuizen, etc.) en hulpdiensten (brandweer, politie, etc.):
    • Analyseren en verifiëren van de verkregen informatie en het maken van een mono- en multidisciplinair onderscheid daarbij.
    • Naast halen ook delen van informatie met partners in de geneeskundige kolom op basis van vooraf vastgestelde informatiebehoefte.
    • Het brengen en halen van informatie bij, en het actief afstemmen met de andere hulpdiensten en zorginstellingen.
  • Opstellen en uitbrengen van adviezen, o.a. aan de ACGZ en zorginstellingen. Laat zich waar nodig door deskundigen adviseren, bijvoorbeeld door een Arts Infectieziekten of Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen.
  • Een bijdrage leveren aan de evaluatie van de inzet, en het leveren van gevraagde informatie voor multidisciplinaire evaluaties.

Je profiel
Je kunt uitstekend luisteren, bent flexibel en stressbesteding. Je werkt graag samen in teamverband en je werkt gestructureerd. Integriteit staat bij jou hoog in het vaandel.  Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en kunt de essentie van een situatie kernachtig samenvatten. Je bezit operationele vaardigheid met ICT-toepassingen. Daarnaast beschik je over HBO werk- en denkniveau (aantoonbaar door opleiding en/of ervaring) en ben je woonachtig in de regio of net daarbuiten (de kandidaat moet binnen 45 minuten in het regionaal coördinatiecentrum in Dordrecht aanwezig kunnen zijn).

Je bent bereid de vereiste jaarlijkse 40 uur aan opleiding, training en oefening te volgen voor de operationele neventaak van Hoofd Informatie geneeskundige zorg.

Belangstelling
Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar [email protected]. De vacature zal gesloten worden op het moment dat wij een geschikte kandidaat hebben gevonden. Informatie over de functie en de procedure kun je opvragen bij Pim van Dam, 088 – 636 5657.

Vacaturenummer:              2020VRZHZ045
Aantal uur per week:          Piketfunctie, operationele neventaak
Organisatieonderdeel:          GHOR Zuid-Holland Zuid
Reageer uiterlijk op:            Deze vacature zal open staan tot er een geschikte kandidaat gevonden is.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deel dit bericht