Hoofd Ondersteuning geneeskundige zorg (HOn)

Geplaatst op: 29 april 2021

Je plek in de organisatie

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Namens de 10 gemeenten in onze regio voert de Veiligheidsregio verschillende taken uit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening (GHOR).

Ons dagelijks werk is om een goed voorbereide crisisorganisatie te hebben die 24 uur per dag en 7 dagen in de week paraat is. Om dit te realiseren wordt o.a. gebruik gemaakt van piketfunctionarissen: medewerkers die naast hun dagelijkse werkzaamheden een nevenfunctie in de crisisorganisatie hebben en daarvoor ook buiten kantooruren beschikbaar zijn. Op dit moment zijn we voor de sectie GGDGHOR op zoek naar een;

Hoofd Ondersteuning geneeskundige zorg (HOn).

GGDGHOR crisisorganisatie

Sinds juli 2018 zijn de crisisorganisaties van de GHOR en de GGD van ZHZ samengevoegd. Dit betekent dat de leden van de GHOR-crisisorganisatie nu eveneens een rol hebben in de GGD-crisisorganisatie, wanneer zij opschalen. En vice versa.

De crisisorganisatie van de GGD is verantwoordelijke voor de voorbereiding en uitvoering van de wettelijke taken van de GGD in opgeschaalde situaties. Deze wettelijke taken zijn: Infectieziektebestrijding (IZB), Medische Milieukunde (MMK), Gezondheidsonderzoek na rampen (GOR), en Psychosociale hulpverlening bij rampen (PSH). De crisisorganisatie zorgt tijdens een incident dat de GGD verantwoorde zorg blijft leveren in het kader van haar wettelijke taken.

De crisisorganisatie van de GHOR is verantwoordelijk voor de coördinatie, regie en aansturing van de totale zorgketen, evenals voor de afstemming met de multidisciplinaire partners (brandweer, politie en gemeenten).

Samengevoegd zorgt de GGDGHOR crisisorganisatie tijdens een grootschalig incident of crisis voor een adequate geneeskundige hulpverlening, advisering m.b.t. de inzet van capaciteit en de publieke gezondheid. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid.

Inzet van de GGDGHOR crisisorganisatie

Als een incident dermate groot is dat multidisciplinaire afstemming nodig is en een duidelijke uitstraling heeft naar de omgeving, wordt een Regionaal Operationeel Team (ROT) samengesteld. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van alle multidisciplinaire hulpdiensten. Het ROT is belast met de operationele leiding. Namens de GGDGHOR neemt de Algemeen Commandant geneeskundige zorg (ACGZ) zitting in het ROT. Elk lid van het ROT heeft een sectie als “backoffice”.

De ACGZ heeft als backoffice de sectie GGDGHOR. De leden van deze sectie zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van acties van en de advisering aan de ACGZ. De werkzaamheden kunnen bestaan uit het opleveren van het totale slachtofferbeeld, het in kaart brengen en informeren van getroffen zorginstellingen en het signaleren en oplossen van knelpunten binnen de geneeskundige keten.

Ook wanneer er sprake is van een incident op het vlak van de wettelijke taken van de GGD, die dermate groot is dat deze niet meer binnen de reguliere dienstverlening uitgevoerd kan worden, wordt de GGDGHOR crisisorganisatie in werking gesteld.

Samenstelling sectie GGDGHOR

De sectie bestaat uit één of meerdere procesleiders van de wettelijke taken van de GGD (inhoudsdeskundige), een Hoofd Ondersteuning geneeskundige zorg (HOn), een Hoofd Informatie geneeskundige zorg (HIn) en een Operationeel Medewerker sectie GHOR (OMSG). De sectie wordt voorgezeten door de ACGZ.

Je werkzaamheden

Als Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg (HOn) maak je onderdeel uit van de sectie GGDGHOR. Je bent als HOn verantwoordelijk voor:

  • Het (laten) uitvoeren van de opdrachten van de ACGZ.
  • Functioneel leiding geven aan de sectie GGDGHOR (Hoofd Informatie geneeskundige zorg, Operationeel Medewerker sectie GHOR, evt. aangevuld met overige expertise, bijvoorbeeld een Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen, of procesleider(s), in opdracht van de ACGZ.
  • Inzetten van de juiste mensen en juiste middelen op de juiste plaats en het juiste tijdstip, daarbij het bewaken van de voortgang en het controleren van en aanspreken op (niet nagekomen) afspraken.
  • Gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren van de ACGZ omtrent de voortgang en knelpunten binnen de sectie GGDGHOR.
  • Onderhouden van contact met partners in de geneeskundige keten.
  • Signaleren en benoemen van vraagstukken op het gebied van capaciteit van mensen en middelen, benodigde expertise en zorgcontinuïteit.
  • Een bijdrage leveren aan de evaluatie van de inzet, en het leveren van gevraagde informatie voor multidisciplinaire evaluaties.

Je profiel

Je kunt leidinggeven, de voortgang bewaken en je bent flexibel en stressbesteding. Je werkt graag samen in teamverband en je werkt gestructureerd. Integriteit staat bij jou hoog in het vaandel. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en kunt de essentie van een situatie kernachtig samenvatten. Je bezit operationele vaardigheid met ICT-toepassingen. Daarnaast beschik je over HBO werk- en denkniveau (aantoonbaar door opleiding en/of ervaring) en ben je woonachtig in de regio of net daarbuiten (de kandidaat moet binnen 45 minuten in het regionaal coördinatiecentrum in Dordrecht aanwezig kunnen zijn).

Je bent bereid de vereiste jaarlijkse 40 uur aan opleiding, training en oefening te volgen voor de operationele neventaak van Hoofd Ondersteuning geneeskundige zorg.

Ons aanbod

Wij bieden je een uitdagende en veelzijdige operationele neventaak. Het piket wordt gevuld met tenminste 4 personen. Voor de beschikbaarheid voor het verrichten van deze taak buiten de reguliere werktijden ontvang je een beschikbaarheidsvergoeding conform de 3/6 regeling beschikbaarheidsvergoeding conform de regeling Operationele Bereikbaarheid en Beschikbaarheid van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Voor deze taak is vereist dat je jaarlijks 40 uur aan opleiding, training en oefening besteed. Deze uren en uren als gevolg van operationele inzet in het geval van een incident komen voor rekening van de werkgever. Ingangsdatum van het piket is na afronding van de (interne) opleiding.

Belangstelling

Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?

Je kunt je vragen stellen bij Floor Borgman, Adviseur GHOR Opleiden, Trainen en Oefenen, telefoon 06-50171026, email [email protected].

Solliciteren

Dat kan via onderstaande knop. We kijken uit naar je motivatie en CV!
De vacature staat open totdat er een geschikte kandidaat is gevonden. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.