De wet open overheid (Woo) heeft als doel een transparante overheid. De Woo biedt daarom iedereen de mogelijkheid om een verzoek om informatie uit documenten in te dienen.

Informatie
Het is niet altijd nodig om een Woo-verzoek in te dienen. Veel informatie maken wij al openbaar. Je vindt deze informatie op:

Woo-verzoek indienen

Gebruik het uitklapbare contactformulier hieronder om een Woo-verzoek in te dienen.

Let op: verzoeken die niet via het digitale Woo-formulier of schriftelijk worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Woo-verzoek digitaal indienen
Als je informatie niet kunt vinden of meer informatie wilt over een bepaald onderwerp kun je een Woo-verzoek indienen. Iedereen mag een Woo-verzoek indienen, ook niet-Nederlanders. Het Woo-contactformulier vind je in het blok op deze pagina. Geef bij je verzoek duidelijk aan over welk onderwerp je informatie wilt hebben. kan alléén worden ingediend voor het verstrekken van informatie die is opgenomen in documenten.

De Woo is niet bedoeld voor het stellen en beantwoorden van inhoudelijke vragen. Deze vragen kun je stellen via het reguliere contactformulier op onze website.

Algemeen Bestuur
Ga via onderstaande knop direct naar de pagina van het algemeen bestuur. Op deze pagina vind je onder andere het volledige vergaderoverzicht en de besluitenlijsten.

Woo-verzoek schriftelijk indienen
Kan of wil je geen gebruik maken van het digitale Woo-formulier, dan kun je jouw verzoek ook schriftelijk indienen. Neem in je verzoek in ieder geval de volgende punten op:

  • Aanduiding of verwijzing naar de Woo
  • Naam, adres, postcode en woonplaats
  • E-mailadres en telefoonnummer
  • Het onderwerp waarover jouw verzoek gaat
  • Welke documenten je graag wilt ontvangen

Let op: verzoeken die niet via het digitale Woo-formulier of schriftelijk worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Contactgegevens schriftelijk verzoek
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
T.a.v. Dagelijks bestuur
Postbus 350
3300 AJ Dordrecht