Burgemeester en brandweerman bij tankautospuit

Nieuwe tankautospuit voor Brandweer Zuid-Beijerland

Geplaatst op: 19 juli 2021
Op zaterdag 17 juli heeft burgemeester van de Hoeksche Waard, Bram van Hemmen, de eerste nieuwe tankautospuit officieel overgedragen aan de ploegchef van de brandweerpost Zuid-Beijerland. De burgemeester was trots dat hij de sleutel mocht overhandigen aan de ploegchef Christiaan Rila. Van Hemmen: “Ik ben blij dat we onze brandweerpost kunnen uitrusten met een spiksplinternieuw voertuig, dat klaar is voor de toekomst en dat 24/7 inzetbaar is voor de brandbestrijding en hulpverlening in onze gemeente.”

Betrouwbaar en robuust
De nieuwe tankautospuit van Zuid-Beijerland is één van de 20 tank­au­to­spui­ten die vanaf september 2020 in de regio Zuid-Holland Zuid wor­den geleverd. Over deze tankautospuiten is uit­voe­rig na­ge­dacht. Tankautospuiten worden altijd in­ten­sief ge­bruikt. “Dit be­te­kent dat de voertuigen be­trouw­ba­ar en ro­buus­t moeten zijn” meldt operationeel manager Martin van de Kamp. “We zijn op zoek gegaan naar voer­tui­gen met be­we­zen tech­no­lo­gie­ën, waar­door ho­ge in­zet­baar­heid kan wor­den ge­waar­borgd. Sa­men met on­ze brand­weer­men­sen heb­ben we hun wen­sen en ei­sen in kaart ge­bracht en is het he­le tra­ject door­lo­pen.” Ken­bri Fire Figh­ting levert in een periode van 4 jaar de 20 tank­au­to­spui­ten aan de brandweerposten van de  Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Dit gebeurt gefaseerd en dit weekend was de vrijwillige brandweerpost Zuid-Beijerland als eerste aan de beurt.

Tankspuitauto brandweer
Tankautospuit zijaanzicht