Publicaties

Publicatieoverzicht Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Publicatieoverzicht

VRZHZ op landkaart

2023 in beeld

Een overzicht van het jaar 2023 in beeld en cijfers. Bekijk het jaaroverzicht en de jaarrekening. Nieuwsgierig? Klik dan snel op onderstaande knop. Veel leesplezier!

Houten figuurtjes met icoontjes van verschillende items

Beleidsplan

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is een gemeenschappelijke regeling van 10 gemeenten in de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard.

Brandblusser blust een brand

Brandveiligheid

Brand. Iets waar we liever niet aan denken, want zelfs een kleine brand kan al veel leed en schade aanrichten. Gelukkig kun je soms met een paar simpele maatregelen brand of koolmonoxidevergiftiging voorkomen of de schade beperken.

Dekkingsplan

Dekkingsplan Brandweerzorg

Deze pagina bevat het Instandhoudingsplan Brandweerzorg Zuid-Holland Zuid. Hierin staan de methodes en verantwoordelijkheden beschreven om de brandweerzorg in Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid optimaal te houden.

https://www.zhzveilig.nl/wp-content/uploads/2023/05/voorblad-infographic-jaarrekening-2022.png

Jaarverslagen

In het jaar 2022 heeft de VRZHZ met al haar medewerkers, vrijwilligers en partners hard gewerkt aan een veilige en gezonde omgeving voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van onze regio.

Livestream met laptop, microfoon en headset

Livestream

Op deze pagina worden online uitzendingen gestreamd van bijvoorbeeld persgesprekken en andersoortige opnamen.

Zestal op elkaar gestapelde blokjes met icoontjes erop geschilderd

Regionaal crisisplan

Het Regionaal Crisisplan Zuid-Holland Zuid (RCP) legt vast hoe de samenwerking tussen de verschillende diensten en organisaties bij bestrijding van rampen en crisis is geregeld.

Risico en Crises Aanpak 2023

Risico- en crisisbeheersing

De afdeling Risico- en Crisisbeheersing (RCB) richt zich op het stimuleren van veiligheid, waarbij adviezen worden gegeven aan gemeenten en partnerorganisaties over veiligheidsthema’s.

Regionaal risicoprofiel

Regionaal risicoprofiel

Een regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de regio aanwezige risico’s plus de risico’s uit aangrenzende gebieden.

Bekijk ook eens een aantal belangrijke veiligheidsthema's

Bekijk hier de thema's