Wet Open Overheid (Woo)

De wet open overheid (Woo) heeft als doel een transparante overheid. De Woo biedt daarom iedereen de mogelijkheid om een verzoek om informatie uit documenten in te dienen.
Wet Open Overheid

Informatie

Het is niet altijd nodig om een Woo-verzoek in te dienen. Veel informatie maken wij al openbaar. Je vindt deze informatie op:

Woo-verzoek digitaal indienen

Als je informatie niet kunt vinden of meer informatie wilt over een bepaald onderwerp kun je een Woo-verzoek indienen. Iedereen mag een Woo-verzoek indienen, ook niet-Nederlanders. Het Woo-contactformulier vind je in het blok op deze pagina. Geef bij je verzoek duidelijk aan over welk onderwerp je informatie wilt hebben. kan alléén worden ingediend voor het verstrekken van informatie die is opgenomen in documenten.

De Woo is niet bedoeld voor het stellen en beantwoorden van inhoudelijke vragen. Deze vragen kun je stellen via het reguliere contactformulier op onze website.

Woo-verzoek schriftelijk indienen

Kan of wil je geen gebruik maken van het digitale Woo-formulier, dan kun je jouw verzoek ook schriftelijk indienen. Neem in je verzoek in ieder geval de volgende punten op:

  • Aanduiding of verwijzing naar de Woo
  • Naam, adres, postcode en woonplaats
  • E-mailadres en telefoonnummer
  • Het onderwerp waarover jouw verzoek gaat
  • Welke documenten je graag wilt ontvangen

Let op: verzoeken die niet via het digitale Woo-formulier of schriftelijk worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Ontvangen Woo-verzoeken

Opgevraagde informatie maken wij openbaar voor iedereen. Een Woo-verzoek publiceren we daarom, inclusief het geanonimiseerde verzoek en ons besluit, op onze website (artikel 2.4, lid 3 van de Woo).

Overzicht behandelde Woo-verzoeken

Woo-formulier aanvragen

Laat van u horen. We zijn er om uw vragen te beantwoorden en meldingen te ontvangen. Neem contact met ons op voor ondersteuning en samenwerking.

Let op: verzoeken die niet via het digitale Woo-formulier of schriftelijk worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Extra gegevens

Algemeen Bestuur

Ga via onderstaande knop direct naar de pagina van het algemeen bestuur. Op deze pagina vind je onder andere het volledige vergaderoverzicht en de besluitenlijsten.

Contactgegevens schriftelijk verzoek

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
T.a.v. Dagelijks bestuur
Postbus 350
3300 AJ Dordrecht