Toegankelijkheid

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) besteedt aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Het is belangrijk dat iedereen overheidssites gemakkelijk kan vinden en gebruiken.

Digitale toegankelijkheid

Overheidsinstanties zijn verplicht om de toegankelijkheid van websites te optimaliseren op basis van de eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese standaard EN 301 549. Dit staat gelijk aan WCAG 2.1, niveau A en AA.

Heb je vragen over de toegankelijkheid van zhzveilig.nl of ondervind je problemen bij de toegankelijkheid van de website, neem dan contact op met ons team Communicatie via e-mail: [email protected].

Toegankelijkheidsscore VRZHZ

Digitale Toegankelijkheidsverklaring

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Op dit moment is een status B toegekend door controle-instantie Logius.

De verklaring is in zijn volledigheid te bekijken door te klikken op onderstaande knop.

Lees meer