Bestuur

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid bestaat uit 10 gemeenten. Onze regio omvat de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard.

Het bestuur bestaat uit:

 • De voorzitter van de VRZHZ
  De voorzitter van de VRZHZ is de burgemeester van Dordrecht. Hij is benoemd door de Kroon.

   

 • Het dagelijks bestuur
  Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter van de VRZHZ (de burgemeester Dordrecht) en enkele burgemeesters uit het algemeen bestuur.

   

 • Het algemeen bestuur
  De burgemeesters van de 10 gemeenten uit onze regio vormen samen het Algemeen Bestuur (AB) van de veiligheidsregio. Het bestuur stelt de hoofdlijnen van het te voeren beleid en de financiële kaders vast. Elk lid van het AB legt binnen zijn of haar gemeenteraad verantwoording af over het gevoerde beleid van de VRZHZ. Het AB vergadert meerdere malen per jaar.

 

De VRZHZ publiceert de vergaderstukken van openbare vergaderingen. De hoofdofficier van justitie en de dijkgraven van de waterschappen Rivierenland en Hollandse Delta zijn geen lid van het bestuur, maar worden wel altijd uitgenodigd om de vergaderingen van het AB bij te wonen, wegens hun adviserende stem. De Commissaris van de Koning van Zuid-Holland wordt ook elke vergadering uitgenodigd, deze laat zich over het algemeen vertegenwoordigen.

Alle vergaderingen

Recente agenda's en vergaderstukken

Agenda en vergaderstukken 29 februari 2024

Download

Agenda en vergaderstukken 7 december 2023

Download

Agenda en vergaderstukken 12 oktober 2023

Download

Agenda en vergaderstukken 29 juni 2023

Download

Agenda en vergaderstukken 13 april 2023

Download

Agenda en vergaderstukken 23 februari 2023

Download