Beleidsplan

2022 - 2025

Het beleidsplan 2022-2025 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is in december 2021 vastgesteld.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is een gemeenschappelijke regeling van 10 gemeenten in de Hoeksche Waard, de Drechtsteden en de Alblasserwaard. Het dagelijks werk van de VRZHZ is een goed voorbereide brandweer en rampenbestrijdings- en crisisorganisatie die 24 uur per dag en 7 dagen per week paraat zijn.

Gegeven deze taakuitvoering en de verschillende nieuwe ontwikkelingen vormt dit beleidsplan een richtlijn om de juiste keuzes te kunnen maken, waarin vier strategische beleidsdoelstellingen worden onderscheiden:

1. Focus op de voorkant - risicobeheersing
2. Startklaar en daadkrachtig – preparatie en repressie
3. Samen verder komen – samenwerking
4. Investeren in bedrijfsvoering – professionaliteit

Downloadbare documenten

Download hier het beleidsplan (pdf).

Download

Download hier een samenvatting van het beleidsplan.

Download