Risico- en Crisisbeheersing

(RCB)

De afdeling Risico- en Crisisbeheersing (RCB) richt zich op het stimuleren van veiligheid, waarbij adviezen worden gegeven aan gemeenten en partnerorganisaties over veiligheidsthema's. RCB richt zich daarbij op een breed maatschappelijk terrein. De specialistische kennis draagt bij aan een veilige omgeving, veilig(e) (gebruik) bouwwerken in relatie tot de omgeving en veilig leven. Daarnaast zorgt RCB voor een goed opgeleide en deskundige 24/7 parate crisisorganisatie en draagt het zorg voor multidisciplinaire, geneeskundige en bevolkingszorgprocessen, waarbij de afdeling nauw samenwerkt met het interne- en externe netwerk.

Jaarplan Risico- en Crisisbeheersing Zuid-Holland Zuid

Het jaarplan RCB 2024 vormt de basis van de werkzaamheden van de afdeling Risico- en Crisisbeheersing (RCB) voor het komende jaar. De jaarplaat biedt, gebaseerd op de sporen uit het meerjarenbeleidsplan van onze organisatie, in een oogopslag een overzicht van de werkzaamheden. Daarbij zijn ook de 7 speerpunten waar afdelingsbreed aan wordt gewerkt weergegeven. Door op de blauwe bolletjes te kikken tref je per spoor de omschrijving van de vermelde werkzaamheden en de doelstelling voor 2024 aan.

De zeven sporen:

  • Passend acteren op ons risicobeeld
  • Deskundig adviseren in risicobeheersing
  • Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid
  • Verbindend regisseren in crisisbeheersing
  • Het leveren van krachtige brandweerzorg
  • Wendbaar en duurzaam organiseren
  • Informatie gestuurd werken

Klik op onderstaande knop en bekijk het interactieve RCB Jaarplan 2024. 

Klik hier 

Jaarplan RCB 2024