Regionaal Risicoprofiel

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Regionaal RRP infographic

Wat is het Regionaal Risicoprofiel?

Het regionaal risicoprofiel is een overzicht en analyse van de risico's in onze regio, plus de risico’s uit aangrenzende gebieden. Met het risicoprofiel maken we afgewogen strategische beleidskeuzes. Daarmee zetten we de beschikbare middelen zo gericht mogelijk in op de grootste risico’s. Het risicoprofiel is input voor het regionaal beleidsplan. Het grootste deel van de risico’s kunnen we als veiligheidsregio niet beïnvloeden, maar onze (crisis)partners wel. Het zijn wel vaak risico’s waar de Veiligheidsregio zich met crisisbeheersing op voor moet bereiden. Het regionaal risicoprofiel is dan ook niet alleen van de veiligheidsregio, maar even zoveel van de partnerorganisaties en de gemeenten waarmee het het profiel is opgesteld. Elke vier jaar wordt er een risicoprofiel vastgesteld. Alle vijfentwintig veiligheidsregio’s in Nederland moeten een regionaal risicoprofiel hebben. Het laatste vastgestelde risicoprofiel is van 2019.  

Nieuw Regionaal Risicoprofiel 2025-2028

Er is een nieuw risicoprofiel in de maak. Op 27 juni 2024 is het Concept Regionaal Risicoprofiel door het Algemeen Bestuur besproken. het risicoprofiel wordt nu doorgestuurd naar de gemeenteraden voor een zienswijze. De raden kunnen tot 1 oktober 2024 reageren op het conceptplan en hun wensen doorgeven voor onderwerpen uit het risicoprofiel die opgenomen moeten worden in het nieuwe beleidsplan van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Het is de bedoeling eind 2024 het Regionaal Risicoprofiel vast te stellen.

Risico's en ontwikkelingen in een overzicht

Van de grootste risico's en belangrijkste ontwikkelingen uit het concept regionaal risicoprofiel is een infographic gemaakt. Alle risico's weten? Download dan de interactieve PDF van het complete risicoprofiel.

Concept Regionaal Risicoprofiel 2025-2028

Concept Regionaal Risicoprofiel 2025-2028

Download

Infographic Concept Regionaal Risicoprofiel 2025-2028

Download

Huidig Regionaal Risicoprofiel

Regionaal Risicoprofiel 2019-2024

Download

Infographic Regionaal Risicoprofiel 2019-2024

Download