Batterij in rookmelder

Rookmelderplicht 1 juli: 5 veel gestelde vragen

Geplaatst op: 31 januari 2022
In juli 2022 gaat de rookmelderverplichting gelden in heel Nederland. In navolging van de in 2003 ingestelde rookmelderverplichting voor nieuwbouwhuizen gaat de rookmelderplicht per 1 juli dus ook gelden voor bestaande woningen. Dit betekent dat er in alle woningen een rookmelder moet hangen op iedere woonetage. Dit is iets wat de brandweer en Veiligheidsregio's natuurlijk toejuichen. Rookmelders helpen immers persoonlijk letsel en brandschade te voorkomen, iets dat na jaren van brandonderzoek keer op keer is bewezen. De slogan van de jaarlijkse rookmeldercampagne is dan ook niet voor niets 'rookmelders redden levens'. 

Dat het woord 'verplichting' door mensen misschien als onprettig of opdringerig wordt ervaren is te begrijpen, maar het nut en de noodzaak van rookmelders is dusdanig groot dat het écht van belang is dat de rookmelderverplichting er komt. Rookmelders voorkomen weliswaar geen brand, maar waarschuwen bewoners in een vroegtijdig stadium, wat de veiligheid in huis direct met sprongen doet toenemen, aldus brandonderzoeker Joost Ebus van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en lid van de Adviescommissie Nationale Brandpreventieweken.

Belangrijk is om de rookmelders op de juiste plekken te bevestigen en dat ze goed onderhouden worden. Omdat het voor veel mensen niet duidelijk is wat die plekken precies zijn, in combinatie met andere vragen die de rookmelderverplichting oproept, heeft Brandweer Nederland de vijf meest gestelde vragen op een rij gezet. Deze vragen en antwoorden zijn ook gepubliceerd op de website van Brandweer Nederland.

1. Hoe zit het met handhaving van de rookmelderverplichting?

In de praktijk is het voor de gemeente moeilijk om te controleren of iedereen de rookmelders op elke woonetage heeft hangen. Bovendien; kopen en ophangen is één, maar wie ziet of jij de rookmelders ook goed onderhouden hebt en of er werkende batterijen in zaten op het moment van brand? Daarom wederom; hang ze niet op voor de minister of voor een verzekeraar, maar op de eerste plaats voor je eigen veiligheid en voor de mensen wiens leven je lief is.

2. Is de rookmelderverplichting van invloed op mijn verzekeringspremie?

Dit is iets waarover iedere verzekeraar zelf beslist. We verwachten echter dat de meeste verzekeraars deze verplichting niet van invloed laten zijn op de hoogte van de premie of op het uitkeren van een schadebedrag.

3. Waar moet ik op letten bij het kopen van een rookmelder?

Op de verpakking en op de rookmelder staat de levensduur. Klinkt misschien gek, maar de rookdetectiecellen degenereren en dat maakt vervanging na 10 jaar noodzakelijk. Rookmelders met batterijen die je elk jaar moet vervangen, lijken goedkoop in aanschaf maar daar komt gemiddeld nog € 20 bij op (9 jaar x 1 of 2 nieuwe batterijen). Daar komt bij dat je er elk jaar aan moet denken om de batterijen tijdig te vervangen. Dat maakt ze minder aantrekkelijk en betrouwbaar en vaak ook duurder dan eerst gedacht. Wij adviseren daarom rookmelders te kopen met batterijen die 10 jaar meegaan. Wil je het helemaal goed doen, koop dan rookmelders die je onderling met elkaar kunt koppelen, zodat ze allemaal afgaan als de eerste begint te piepen bij brand. En dan zijn er nog rookmelders voor mensen die slecht horen. Meer informatie daarover vind je op onze pagina en op www.rookmelders.nl.

4. Waar moeten de rookmelders hangen

Een woning die niet bij de bouw al voorzien is van rookmelders moet op elke woonverdieping minimaal 1 rookmelder hebben hangen. Ons advies is om zowel de vluchtroute als de ruimten waarin je slaapt te voorzien van een rookmelder. Hang de rookmelder aan het plafond – want rook stijgt op – en minstens vijftig centimeter vanaf de muur of een hoek.

5. Hoe moet ik de rookmelders onderhouden?

Haal maandelijks de stofzuiger even langs de rookmelders. Dan blijven ze zo veel mogelijk stofvrij. Als te veel stof zich ophoopt in een melder, functioneert die niet goed meer (en kan hierdoor afgaan terwijl er geen brand is). Test de rookmelders iedere maand door de testknop in te drukken. Wacht met het vervangen van een batterij niet tot deze helemaal leeg is, maar vervang ‘m op een vaste dag in het jaar. Beter nog schaf rookmelders aan met batterijen die 10 jaar meegaan.

Rookmelders kopen, ophangen en onderhouden

Meer informatie over rookmelders en de eisen die de overheid daaraan stelt vind je in het bouwbesluit. Rookmelders zijn online te koop onder andere via www.rookmelders.nl en in de bouwmarkten. Er zijn ook voorzieningen te koop waarmee je de rookmelder kunt ophangen zonder te hoeven boren. Plaatsingsadvies, tips voor onderhoud en advies over een vluchtplan vind je op op www.rookmelders.nl.