ondertekening schuimblusvoertuigen Prorail

Aanschaf gezamenlijke schuimblusvoertuigen Spoorzone Dordrecht – Zwijndrecht en goederenemplacement Kijfhoek

Geplaatst op: 8 juli 2022
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) en ProRail krijgen drie schuimblusvoertuigen voor goederenemplacement Kijfhoek en de Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht. Ziegler Brandweertechniek is de partij die de drie blusvoertuigen gaat bouwen. Zo wordt er een belangrijke stap gezet in de verdere verbetering van de veiligheid op het emplacement Kijfhoek in Zwijndrecht. De VRZHZ, ProRail en de gemeenten Zwijndrecht en Dordrecht werken continu samen om de veiligheid verder te verbeteren en incidenten te bestrijden langs de Spoorzone tussen Zwijndrecht en Dordrecht.

Begin juni is het contract getekend door VRZHZ, ProRail, de gemeente Zwijndrecht en Ziegler Brandweertechniek. Op 7 juli stonden we stil bij dit heugelijke moment. Burgemeester Hein van der Loo van de gemeente Zwijndrecht: ‘’De aanschaf van deze schuimblusvoertuigen is een van de maatregelen om de Spoorzone en Kijfhoek nog veiliger te maken. Door deze voertuigen kan de brandweer een incident veilig en snel bestrijden. Dat is in het belang van ons allemaal. Het is nu aan onze partner Ziegler om de blusvoertuigen op tijd te leveren.’’

Incidentbestrijding op en langs het spoor
De schuimblusvoertuigen worden gebruikt om incidenten op én langs het spoor te bestrijden. Om deze reden werken de VRZHZ en ProRail nauw samen. Vanuit die samenwerking is voor de opdracht van de drie identieke schuimblusvoertuigen een marktverkenning gedaan. De samenwerking tussen de VRZHZ en ProRail is uiterst belangrijk, omdat er gewerkt gaat worden met uitwisselbare voertuigen. De wensen van de brandweerkorpsen zijn meegenomen, evenals de operationele uitgangspunten. De aanbesteding is aan Ziegler Brandweertechniek gegund.

Schuimblusvoertuigen
De schuimblusvoertuigen beschikken over een speciale blusarm. Zo kan de brandweer tijdens een incident straks makkelijker op lastiger bereikbare plaatsen komen. De nieuwe blusvoertuigen zijn sneller, wendbaarder, zuiniger en zijn voorbereid op het gebruik van duurzamere (fluorvrije) soorten blusschuim. De schuimblusvoertuigen, die uitvoerig worden getest en meer bluscapaciteit bevatten, zijn bedoeld voor zowel het emplacement Kijfhoek als de Spoorzone in Dordrecht en Zwijndrecht. Daarmee zijn voor beide gebieden altijd twee voertuigen beschikbaar, ook als één van de drie bijvoorbeeld vanwege onderhoud buiten dienst is.

De schuimblusvoertuigen worden compleet geëngineerd en geproduceerd in Nederland bij Ziegler in Winschoten. Het productieproces duurt circa 12 maanden. Na de productie volgt een uitgebreide kwaliteitscheck en praktijktesten met de voertuigen. Het gehele proces neemt zo’n 24 maanden in beslag tot oplevering.

Marin Schouten, algemeen directeur Ziegler: ‘’Ziegler is zeer verheugd deze opdracht te mogen realiseren. Wij zijn gewend speciale- en maatwerkvoertuigen te mogen bouwen, maar iedere special heeft zijn eigen kenmerken. Dit voertuig met de 360 graden draaibare Z-Attack HRET blusarm is dé oplossing voor de beschreven scenario's.’’

Huidige voertuigen
De huidige voertuigen zijn onderling niet uitwisselbaar en moeten de komende jaren vervangen worden vanwege hun leeftijd en om te kunnen voldoen aan de nieuwe afspraken die zijn gemaakt tussen gemeente Zwijndrecht, VRZHZ, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail.

Jessica van den Bosch, directeur Accountmanagement ProRail: “Het spoorgoederenvervoer is één van de meest duurzame wijzen van vervoer en past bij de klimaatambities waar we ons als Nederland aan gecommitteerd hebben. De komende jaren verwachten we een groei met 50% tot ca. 60 miljoen ton goederen per spoor in 2030. Die groei faciliteren we met aandacht voor externe veiligheid en de wensen van de omgeving. Dat doen we in goed overleg met onze partners. De aanbesteding is een mooi voorbeeld van deze samenwerking.”

Extra calamiteitenwegen Kijfhoek
Op Kijfhoek is een aantal calamiteitenwegen aanwezig. Hiermee kunnen hulpdiensten dichterbij de sporen komen tijdens een incident. Het aantal calamiteitenwegen wordt binnenkort uitgebreid, waardoor bepaalde plekken op het emplacement voor hulpdiensten makkelijker bereikbaar zijn. Samen met de inzet van de nieuwe schuimblusvoertuigen zorgen we voor een betere bereikbaarheid van eventuele incidenten op Kijfhoek, is er een verbeterde inzetmogelijkheid in het Spoorzone-gebied én kunnen de brandweerkorpsen van zowel de VRZHZ als ProRail beter samenwerken bij incidenten.

Marko Redelijkheid, hoofd Brandweerzorg VRZHZ: ‘’Ik ben erg blij dat we weer een mooie concrete stap maken richting het waarborgen van de veiligheid in onze regio. De nauwe samenwerking met ProRail zorgt voor een flexibele en effectievere inzet van mensen én materieel. De aanschaf van de drie identieke schuimblusvoertuigen zorgen voor een nog betere samenwerking bij incidenten op- en rondom het spoor. Op deze manier blijven we krachtige brandweerzorg, zowel door beroeps – als vrijwilligers, passend bij de vraagstukken in onze regio leveren.’’

Kijfhoek 
Kijfhoek is het grootste rangeerterrein van Nederland. Het emplacement, een sorteercentrum voor goederenwagons, werd in 1975 aangelegd en 1980 in gebruik genomen. Het 50 hectare grote gebied is met 49 verdeelsporen, 14 aankomst- en 13 vertreksporen een belangrijke schakel tussen de Nederlandse havens en grote industriële gebieden in Nederland en Europa. De verbeteringen op emplacement Kijfhoek zijn onderdeel van de bestuursovereenkomst Kijfhoek die in oktober 2020 is gesloten tussen Ministerie van IenW, gemeente Zwijndrecht, VRZHZ en ProRail. De komende jaren zal het emplacement een metamorfose ondergaan met de grootschalige heuvelvernieuwing en aanleg van nieuwe calamiteitenwegen op Kijfhoek.

ondertekening schuimblusvoertuigen Prorail