Ondertekening overeenkomst renovatie Heinenoordtunnel

Inzet en bereikbaarheid hulpdiensten

Geplaatst op: 25 april 2023
Er is overeenstemming bereikt over de maatregelen die getroffen zijn om de hulpverlening tijdens renovatiewerkzaamheden van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel goed te laten verlopen. In deze overeenkomst zijn de afspraken over doorgang van de hulpverlening vastgelegd.

De bestuurders van de gemeenten Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Moerdijk tevens de vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s Zuid-Holland Zuid, Rotterdam Rijnmond, Midden- en West Brabant, Zeeland en Rijkswaterstaat hebben de overeenkomst ‘Maatregelen en financiering’ op woensdag 12 april jl. ondertekend.
Ondertekening overeenkomst renovatie Heinenoordtunnel

Groepsfoto van links naar rechts: De heer J.Chr. van der Hoek (burgemeester Schouwen-Duiveland), de heer A. Driesprong (HID West Nederland Zuid, Rijkswaterstaat) mevrouw Gaemers (directeur Publieke Gezondheid Zeeland), mevrouw C.P. Frentz (directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid), de heer Ch.B. Aptroot (burgemeester Hoeksche Waard), mevrouw A. Grootenboer (burgemeester Goeree-Overflakkee), de heer C.J.A. van Dorst (ondertekent namens de heer A.J. Moerkerke, burgemeester Moerdijk)

De werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug zorgen voor beperkingen in en extra druk op de wegen met gevolgen voor alle weggebruikers, de inwoners en de hulpdiensten. De betrokken veiligheidsregio’s hebben maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de juiste hulp zo snel mogelijk op de juiste plaats kan komen.

Caren Frentz (directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid): “Het onderhoud aan de tunnel en de brug is noodzakelijk. De daarmee gepaard gaande afsluitingen hebben grote consequenties, zoals files en omleidingen. Onze taak als Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is om - in samenwerking met gemeenten, andere betrokken Veiligheidsregio’s en Rijkswaterstaat - een gezamenlijk beeld van de gevolgen van de afsluitingen te vormen en daar met onze hulpverlening zo goed als mogelijk op in te spelen. Daarmee blijven we zorgdragen voor de veiligheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in Zuid-Holland Zuid”.

Ondertekening caren frentz

Ondertekening door mevrouw C. Frentz (directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid)

Maatregelen
Om hiervoor te zorgen worden onder andere de volgende maatregelen getroffen:

  • Extra (hulpverlenings)voertuigen worden ingezet.
  • Extra personeel wordt ingezet.
  • Posten of eenheden worden op een andere locatie ingericht of beschikbaar gezet.
  • Van te voren worden er bij de posten medewerkers geplaatst om bij bereikbaarheidsproblemen voertuigen sneller uit te kunnen laten rijden.

Tijdens en na een afsluiting van de Heinenoordtunnel of Haringvlietbrug worden deze maatregelen continu gemonitord en zo nodig aangepast. Deze afspraken zijn vastgelegd in deze overeenkomst.

Meer informatie
Op de websites www.rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel en www.rijkswaterstaat.nl/renovatieharingvlietbrug is meer informatie terug te lezen en de werkkalender te raadplegen. Door de digitale nieuwsbrief en social media van Rijkswaterstaat blijft men op de hoogte van de voortgang, de afsluitingen, omleidingen en de maatregelen en alternatieven om de hinder (last) en vertragingen te verminderen.