Behandelen van zorg in de regio

Behandelen van corona in regio Zuid-Holland Zuid

Geplaatst op: 23 maart 2020
Ziekenhuizen kunnen voldoende coronapatiënten opvangen. Op dit moment kunnen de ziekenhuizen in de regio de stroom aan coronapatiënten goed aan. Er is nog steeds voldoende zorgcapaciteit. Ziekenhuizen in onze regio voeren voorlopig uitsluitend dringend noodzakelijke behandelingen uit. Alle niet-spoedeisende behandelingen worden uitgesteld. Daardoor kunnen enkele verpleegafdelingen omgevormd worden tot ‘corona-afdelingen’. Mocht dat veranderen, dan kan er uitgeweken worden naar verpleeghuizen.

Wanneer word je getest?
Alleen patiënten, die verdacht zijn op het coronavirus en waarbij de verwachting is dat zij ernstig ziek worden, worden getest als dit van belang is voor de verdere behandeling. Dit zijn:

 • personen van 70 jaar en ouder;
 • personen met onderliggend lijden (conform de indicatie voor de jaarlijkse griepvaccinatie);
 • ernstig zieke patiënten met luchtwegklachten en opname-indicatie (kunnen in principe in het ziekenhuis getest worden).

De huisarts bepaalt of er bij personen met een verhoogd risico een reden is om te testen. Niet alle ouderen met koorts of luchtwegklachten hoeven namelijk getest te worden. Er hoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling. Bij een patiënt in een zorginstelling kan overlegd worden met de GGD.

Testen zorgpersoneel
In onze regio testen we vanaf 6 april 2020 meer zorgmedewerkers op het coronavirus. Dat doen we naar aanleiding van een aanpassing in het landelijke testbeleid. Zorgmedewerkers die buiten het ziekenhuis werkzaam zijn, kunnen worden getest op het coronavirus. Patiënten en cliënten kunnen GEEN gebruik maken van deze testen. Wij volgen hierin de landelijke richtlijnen van het RIVM.

De volgende zorgmedewerkers kunnen worden getest:

 • Minimaal 24 uur klachten:
  - neusverkoudheid, of
  - hoesten, of
  - koorts boven 38 °C.

én

 • Direct patiëntencontact hebben:
  - Zorg verlenen en/of behandelen, waarbij de zorgverlener zich binnen anderhalve meter van de patiënt bevindt, zonder volledige persoonlijke beschermingsmaterialen.

én

 • Essentieel zijn voor de zorgcontinuïteit.

Medewerkers die zijn hersteld komen niet in aanmerking voor diagnostiek.

De testen vinden plaats in de teststraat in de oude brandweerkazerne, Oranjepark 10 in Dordrecht (let op: per 11 december vervalt deze testlocatie. De nieuwe testlocatie is Calandstraat 44 in Dordrecht). Zie voor meer informatie: https://www.ggdzhz.nl/.

Uitzieken
Andere personen met of zonder luchtwegklachten worden niet meer getest. Ook niet als zij uit een ‘besmet’ gebied komen of contact hebben gehad met iemand die positief getest is op het coronavirus. Bij het ontstaan van luchtwegklachten, met of zonder koorts, moeten zij direct thuisblijven en uitzieken totdat zij tenminste één dag klachtenvrij zijn. Ook voor de rest van het gezin geldt dat zij thuis moeten blijven, ook al hebben zij geen klachten.

Contactonderzoek
Het contactonderzoek van de GGD richt zich vooral op de groepen kwetsbare patiënten, zoals in de tweede alinea van dit artikel is aangegeven. Het testbeleid krijgt als doel het in kaart brengen van het aantal kwetsbare personen dat besmet wordt met het coronavirus én ernstige klachten krijgt. Dit om de zorgcapaciteit zoveel mogelijk daarop aan te passen. Als deze groep zo vroeg mogelijk in beeld is, hoeven minder mensen uiteindelijk naar de IC. Het contactonderzoek bij deze groep is erop gericht om met name andere kwetsbare personen op te sporen.

Verpleeg- en verzorgingstehuizen hebben aparte afdeling voor ernstig zieke mensen geopend
Verpleeg- en verzorgingstehuizen in onze regio hebben aparte afdelingen geopend voor bewoners die ernstig ziek zijn, om het risico op besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Ook zijn Hotels met Zorg in onze regio voorbereid om ingezet te kunnen worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Heb je een bedrijf en nog schorten liggen? Lever ze in!
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn hard nodig voor de mensen die werken in de zorg. Ook binnen onze regio zijn persoonlijke beschermingsmiddelen schaars. Op dit moment zijn we hard op zoek naar schorten. Daarom de vraag aan bedrijven of zij deze bij ons in kunnen leveren? De volgende schorten hebben wij nodig:

 1. Wegwerpschort met lange mouw met PE coating en manchetten of elastiek die voldoen aan de Nederlandse eisen CE, NENEN 14126; Vermelding B, categorie II. Deze zijn voor eenmalig gebruik.
 2. Halterschort met PE coating, tenzij er hoog-risico handelingen worden uitgevoerd (in mond/keelgebied, of waarbij ook armen nat kunnen worden. De schort moet over de knieën vallen.
 3. Schorten worden per bewoner gebruikt en om de dag vervangen. Dan worden ze met de buitenkant binnen gevouwen opgehangen. Bij zichtbare vervuiling wordt de schort wel vervangen. Het is belangrijk dat de vuile buitenkant niet wordt aangeraakt als de jas uit- en weer aangetrokken wordt.
 4. Doktersjassen of textiele schorten met lange mouwen die bewoner-gebonden gebruikt wordt. Deze schorten horen op 60 graden gewassen te worden. Dat is voldoende, verdere behandeling is niet nodig.

Heb je iets wat wij kunnen gebruiken? Stuur een mail naar [email protected]
Dit geldt ook voor andere ongeopende persoonlijke beschermingsmiddelen van zowel bedrijven als particulieren.

Bedrijven uit de regio 
Bedrijven die nog spullen hadden liggen, leverden ons spullen aan en daar waren we echt ontzettend blij mee! Zo hebben Da Vinci college Dordrecht, Intersafe Dordrecht en glasfabriek Leerdam beschermingsmiddelen bij ons aangeleverd die zij zelf nog niet hadden gebruikt. Deze spullen zijn verdeeld over zorginstanties in Zuid-Holland Zuid die deze spullen hard nodig hadden. Met deze spullen waren zij enorm geholpen.

Meer informatie
Voor meer informatie, veel gestelde vragen en actuele informatie vindt u op de speciale nieuws-pagina op onze website. Daarnaast is informatie beschikbaar op de website van het RIVM  en de website van de rijksoverheid of bel met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351.