Logo Hollandse griep

Bijeenkomst bestuur in teken bestrijding infectieziekten

Geplaatst op: 10 oktober 2019
Donderdagmorgen 10 oktober wordt het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio ZHZ geconfronteerd met een grootschalige uitbraak van de Hollandse Griep. De "witte kolom" van de VRZHZ is met de regio Rotterdam-Rijnmond en de zorginstellingen al enkele dagen volop actief. Ditmaal was het de beur aan het bestuur (Regionaal Beleidsteam - RBT) om zich in deze grote oefening te buigen over lastige dilemma's.

Dilemma’s
Dilemma’s die aan de orde komen zijn onder meer de zorgcontinuïteit voor niet zelfredzamen, de continuïteit van de politie- en brandweerzorg en de veiligheid rond BRZO-bedrijven. Tevens komen het verminderen van de druk op de hulpverlening en de communicatie aan bod. Hoe ga je om met ontwrichting van de samenleving?

Samenwerking
Een essentieel onderdeel van de oefening was de samenwerking en verdeling van de verantwoordelijkheden tussen Rijk en gemeenten en tussen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR/GGD) en het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg). Het is complex en niet altijd direct voor iedereen duidelijk, zo bleek in deze oefening. Wel biedt deze oefening goede aanknopingspunten om dit verder uit te werken.

Scenario’s
In de discussie met het bestuur komen o.a. de vrijwilligheid van inzet van brandweervrijwilligers aan de orden en wordt ook het fenomeen ‘schaarste’ besproken. Maar een belangrijke vraag blijft steeds: hoe erg is het en wordt het nog erger? Scenario-denken is daarbij belangrijk; vooruit denken en van daaruit kijken hoe je hulp kunt verlenen. Als een derde van de samenleving ziek is. hoe zet je dan de nog resterende capaciteit op een effectieve manier in?

Bestuursleden in zaal tijdens bijeenkomst infectieziektenbestrijding

Openbare orde en veiligheid
Schaarste levert ook andere problemen op. Het kan leiden tot onrust en agressie. Waarom komen de ambulance of brandweer te laat? Wordt dat geaccepteerd? En hoe reageert de samenleving op huisartsenpraktijken die gesloten zijn omdat die ook geveld zijn door de griep? Kunnen we gemeentelijk personeel inzetten of vrijwilligers verplicht kazerneren? Wat kan defensie bijdragen? Het RBT kiest voorzichtig voor veiligheid boven bijvoorbeeld het economisch belang.

Discussies
De dilemma’s die het RBT kreeg voorgeschoteld leverden mooie discussies op. Wat betekenen maatregelen voor de slagkracht van de hulpverlening? Wat communiceer je en hoe duiden we de crisis? ‘Samenredzaamheid' komt uiteraard ook aan de orde. Het gaat om gebruik te maken voor de veerkracht van de samenleving!