Foto bestuursleden tijdens de brandpreventieweken

Brandpreventieweken: Brandweer zoekt speurneuzen!

Geplaatst op: 14 oktober 2019
De jaarlijkse brandpreventieweken zijn weer begonnen. Dit jaar staat in het teken van het veilig opladen van elektrische apparaten. Juist jongeren maken veel gebruik van oplaadbare apparaten, daarom richten we ons met de landelijke campagne vooral op deze doelgroep met het thema: Brandweer zoekt speurneuzen. Voor de jongere kinderen op de basisschool is een voorleesboek gemaakt, zodat zij leren dat rookmelders en een vluchtplan onmisbaar zijn. Voor kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar is een online game ontwikkeld.

De impact van een woningbrand is enorm, zelfs als er geen slachtoffers zijn. In de praktijk zien we steeds meer branden veroorzaakt door (defecte) elektrische apparaten of het onjuist opladen van apparaten. Aangezien het aantal elektrische apparaten in de toekomst verder zal toenemen, neemt daarmee ook het risico op brand veroorzaakt door deze apparaten toe.

Nationale brandpreventieweken
Elk jaar staat oktober weer in het teken van de Nationale Brandpreventieweken. De brandweer en de Nederlandse Brandwonden Stichting vragen daarom nu juist aandacht voor het veilig opladen van elektrische apparaten. We willen aan kinderen leren, hoe zij veilig kunnen opladen met behulp van de game op www.brandweerzoektspeurneuzen.nl. Daarbij leren ze brandgevaarlijke situaties te herkennen en leren ze hoe ze apparaten veilig kunnen opladen. In het hele land worden scholen gestimuleerd om de game met de klas te doen, zodat zoveel mogelijk leerlingen leren hoe brand voorkomen kan worden.

Ook burgemeesters helpen speurneuzen...
Hoe kun je nu zorgen dat zoveel mogelijk scholen op de hoogte zijn van deze game? Zorg tijdens de Kinderboekenweek voor een aandachttrekker in de brievenbus van alle scholen! Elke school in Zuid-Holland heeft een voorleesboek over de brandweer in de brievenbus gekregen. De boodschap bij het boek is: ''Lees dit boek met de jonge schoolkinderen en doe de online game voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.''

Ook de burgemeesters van Zuid-Holland Zuid hebben het voorleesboek gekregen. Zo kunnen ook zij nog gerichter uitdragen dat veiligheid een belangrijk thema is. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 oktober 2019 is hier speciaal aandacht voor gevraagd en is het boek 'Oei, de taart' officieel aan de burgemeesters van regio Zuid-Holland Zuid overhandigd. Overigens werken alle vier de veiligheidsregio's deze maand met hetzelfde voorleesboek.

Heeft de school van uw kinderen al aandacht besteed aan het thema brandveiligheid? Help ons mee onze samenleving nog (brand)veiliger te maken. Zo zorgen we samen voor minder branden, minder slachtoffers en minder schade.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.brandpreventieweek.nl of neem contact op met [email protected].