Krant

Nieuwe voorzitter Veiligheidsberaad

Geplaatst op: 16 december 2022
De burgemeester van Dordrecht, de heer Wouter Kolff, is vrijdag 16 december 2022 benoemd tot voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad. De heer Kolff volgt hiermee de heer Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en sinds 2016 voorzitter van het Veiligheidsberaad, op.

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s die met elkaar van gedachten wisselen over strategische en integrale veiligheidsvraagstukken en -ontwikkelingen van nu en in de toekomst. Ook neemt het Veiligheidsberaad landelijk bestuurlijke standpunten in namens de veiligheidsregio’s en is gesprekspartner van de minister van Justitie en Veiligheid.

Vicevoorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, mevrouw Reinie Melissant-Briene, tevens burgemeester van Gorinchem:

‘Allereerst gaat onze dank uit naar burgemeester Bruls voor zijn voorzitterschap de afgelopen 6 jaar. De recente landelijke crises tonen eens te meer het grote belang van het Veiligheidsberaad aan, in het vertegenwoordigen van de lokale en regionale inzet om deze crises te beheersen. De heer Bruls heeft hier op een fantastische manier invulling aan gegeven. Wij zijn verheugd dat burgemeester Kolff, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, daar een vervolg aan mag geven door zijn benoeming tot de nieuwe voorzitter. Met zijn verbindende kwaliteiten, uitstekende dossierkennis en strategische denkkracht, zien wij in de heer Kolff de juiste man op de juiste plek.’