Commissaris van de koning bezoekt Rob Brons en Reinie Melissant

Commissaris van de Koning bezocht VRZHZ

Geplaatst op: 4 december 2019
Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de heer Jaap Smit bracht woensdagmorgen 4 december een werkbezoek aan de VRZHZ (Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid). Het werkbezoek vond plaats op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. De commissaris werd geïnformeerd over de bedrijfsvoering, het proces van het zogenaamde ‘heuvelen’ en kreeg een kijkje in de seinzaal.

Tijdens het werkbezoek is onder meer aandacht geschonken aan de samenwerking tussen de VRZHZ, de Provincie Zuid-Holland, ProRail, (bedrijfs)brandweer en gemeente Zwijndrecht. Deze samenwerking is belangrijk omdat Kijfhoek verhoogde risico’s kent. Samenwerken betekent ook regelmatig oefenen in (opgeschaalde) incidentbestrijding met de VRZHZ, bedrijfsbrandweer en brandweerkorps van o.a. Zwijndrecht/Hendrik-Ido-Ambacht. Behalve Kijfhoek kwamen ook andere bestuurlijke vraagstukken aan de orde.

Rob Brons, algemeen directeur a.i. van de VRZHZ heeft onder meer ingezoomd op het nieuwe Regionaal Risicoprofiel, waarin de risico’s in de regio en ook van rangeerterrein Kijfhoek zijn opgenomen. Hij benadrukte dat samenwerking en gezamenlijk oefenen essentieel is. “Door goede samenwerking aan de voorkant, hebben wij gelukkig weinig incidenten. Wij hebben perdiodiek overleg en oefenen regelmatig met alle betrokkenen op het rangeerterrein Kijfhoek; we weten wat er speelt. Dat is essentieel voor de inzet van de crisisbeheersing, indien dat nodig is.”

CEO van ProRail John Voppen “ProRail heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om het spoorgoederenvervoer veilig en duurzaam te ontwikkelen. Daarbij vervult het emplacement Kijfhoek een essentiële schakel. Het is belangrijk daarbij bewust te zijn en aandacht te hebben voor de belangen van onze omgeving. ProRail hecht aan een goede samenwerking op alle spoorse dossiers.”

kijkhoef

Zwijndrechts burgemeester Hein van der Loo: "Rangeerterrein Kijfhoek draagt bij aan de economie van onze regio en van Nederland en is een belangrijke distributie-hub en toegangspoort tot de Randstad. Veiligheid op Kijfhoek is nooit af. De gemeente Zwijndrecht zal in haar rol als bevoegd gezag blijvend en zorgvuldig toezien op de veiligheid van het emplacement. De constructieve samenwerking met alle partners rond Kijfhoek, zoals ProRail, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zetten wij graag voort."

Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit: “Het was een interessant bezoek aan het grote rangeerterrein Kijfhoek, een enorm logistiek knooppunt waar veiligheid cruciaal is. Goed om te zien dat de samenwerking tussen ProRail, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, overheden en andere partners goed verloopt.”

N.B. Kijk ook naar de informatieve video over het heuvelproces op Emplacement Kijfhoek.