Twee mannen met hesjes met de tekst dijkbewaking op rug

Dijken-oefening hoogwater Alblasserwaard op zaterdag 25 januari

Geplaatst op: 21 januari 2020
De invloed van de zee is ver landinwaarts merkbaar: bij storm kan het water in korte tijd hoog tegen de dijken van de Alblasserwaard staan. Op 25 januari 2020 oefenen vrijwilligers en medewerkers van Waterschap Rivierenland een situatie van bedreigend hoogwater op de rivier en storm vanaf zee. De dijkwachten zullen die ochtend de dijken langs Lek, Noord en Beneden-Merwede nauwkeurig nalopen.

De oefening vindt plaats op de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer, en op de dijken tussen Kinderdijk en het veer in Boven-Hardinxveld. Tijdens de rondgang zien de dijkwachten ‘zogenaamd’ zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken, zoals drijfvuil, scheuren in de dijk, afkalving en wellen. Deze schades worden gemeld aan de dijkpost in Groot-Ammers, die waar nodig maatregelen treft.

De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Langs de dijk zijn de patrouilles per auto en te voet actief. Bewoners die in de buurt van een ‘zogenaamde schade’ wonen, worden door het waterschap vooraf op de hoogte gesteld van de oefening. Ook de gemeenten en de hulpdiensten zijn op de hoogte.

Crisisbeheersing
Door regelmatig te oefenen op noodsituaties is Waterschap Rivierenland goed voorbereid op zijn taken bij crisisbeheersing. Tijdens de oefening kijken waarnemers of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt.

Duizend kilometer dijken en kades
Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Het waterschap beheert ruim 500 kilometer dijken langs de grote rivieren, en nog eens ruim 500 kilometer polder- en zomerkades. Om in tijden van storm, hoogwater en extreme neerslag of juist droogte dijken te inspecteren, staat een dijkleger paraat van ruim 300 mensen.

1995 als ijkpunt
Nederland is kwetsbaar voor overstromingen en tegelijk de best beveiligde delta ter wereld. In 2020 is het 25 jaar geleden dat het rivierwater hoog tegen de dijken stond. De dreiging was zo groot dat mensen huis en haard moesten verlaten. Sindsdien is er veel veranderd. Ons werk is nooit klaar. Het veranderende klimaat stelt nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst. Waterschap Rivierenland staat stil bij 1995 via #hohohoogwater.

Ga voor meer informatie naar www.waterschaprivierenland.nl/hohohoogwater.