GHOR oefent met geneeskundige

GHOR oefent met geneeskundige partners in Caribabad Gorinchem

Geplaatst op: 15 juni 2022
De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (verder: GHOR) Zuid-Holland Zuid, onderdeel van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, hield op dinsdagavond 14 juni 2022 een grootschalige oefening met haar geneeskundige ketenpartners. Locatie van de oefening was het buitenzwembad van het Caribabad te Gorinchem. Het belangrijkste doel was de onderlinge samenwerking tussen de geneeskundige ketenpartners te beoefenen. Dit, in nauwe samenwerking met het BHV- en EHBO-team van het Caribabad. Vorige maand vond een identieke oefening plaats. In totaal namen ruim 300 personen deel aan beide oefeningen.

Tweemaal per jaar organiseert GHOR Zuid-Holland Zuid een ketenoefening opgeschaalde zorg om de samenwerking tussen de hulpdiensten te beoefenen. Tijdens deze oefeningen wordt de Grootschalige Geneeskundige Bijstandsprocedure beoefend: een procedure om in een korte tijd een grote hoeveelheid slachtoffers te kunnen behandelen en vervoeren. Het is bij grote incidenten namelijk erg belangrijk dat zij qua onderlinge samenwerking goed op elkaar zijn ingespeeld. Op die manier leveren zij een belangrijke bijdrage aan veiligheid in de regio.

Het oefenscenario
Dit keer vond de oefening plaats in het buitenzwembad van Het Caribabad te Gorinchem vanwege het oefenscenario: het vrijkomen van gevaarlijke stoffen door een menselijke fout, wat zorgde voor paniek in het zwembad, licht- en zwaargewonde slachtoffers en zelfs enkele overledenen. De deelnemers werden geconfronteerd met het opvangen, behandelen en vervoeren van Lotus-slachtoffers en slachtofferacteurs. Deze acteurs zijn erin gespecialiseerd om een ongeval zo realistisch mogelijk uit te beelden.

Gezamenlijke oefening
Oefenleider Floor Borgman: "Twee keer per jaar beoefenen wij de Grootschalige Geneeskundige Bijstandsprocedure op grote schaal met onze ketenpartners, te weten: de Ambulancedienst, de Meldkamer Ambulancedienst, het Nederlandse Rode Kruis, het RIVAS Beatrix ziekenhuis en het Mobiel Medisch Team. Vorige maand beoefenden wij hetzelfde scenario, zodat zo veel mogelijk hulpverleners de gelegenheid hadden om een keer de oefening mee te draaien. Er moet namelijk altijd een dienst paraat staan bij een oefening om de zorgvraag uit de regio op te vangen, en op deze manier hebben zij ook de gelegenheid om te oefenen."

GHOR oefent met geneeskundige partners

Onderlinge afstemming
Door de Coronapandemie heeft het fysiek beoefenen van deze procedures op grote schaal twee jaar stil gelegen. Cees Vermeer, directeur Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid: "Het is goed dat we na 2 jaar corona weer fysiek kunnen oefenen. Het is echt belangrijk dat de hulpdiensten goed op elkaar zijn ingespeeld, zodat we bij een daadwerkelijke ramp niet voor vervelende verrassingen komen te staan." Tijdens de oefeningen werd onder andere gekeken naar het verloop van onderlinge afstemming, het in kaart brengen van het aantal gewonden en de wijze van registratie van de gewonden die binnenkomen in het ziekenhuis. Daarnaast hadden de ketenpartners zelf ook aandacht voor hun eigen, specifieke oefendoelen. Denk hierbij aan de invulling van de eigen rollen, werkwijzen en procedures.

Goed op elkaar ingespeeld
"We zijn erg tevreden over beide oefenmomenten. Er zijn natuurlijk altijd wel wat leerpunten en daar leren we weer van, maar overall ging het gewoon hartstikke goed. De hulpdiensten zijn goed op elkaar ingespeeld. Het blijkt maar weer dat we gewoon een mooie samenwerking hebben met onze geneeskundige ketenpartners in Zuid-Holland Zuid", aldus Floor.

GHOR oefent met geneeskundige partners
GHOR oefent met geneeskundige partners