haringvlietbrug

Haringvlietbrug (A29) in beide richtingen afgesloten in nacht van maandag 18 op dinsdag 19 juli 2022

Geplaatst op: 15 juli 2022
De Haringvlietbrug (A29) is in de nacht van 18 op 19 juli van 22.00-05.00 uur in beide richtingen afgesloten voor alle weggebruikers van de hoofdrijbaan en de parallelbaan. Rijkswaterstaat zet klemmen vast waarmee de brugklep van de Haringvlietbrug is bevestigd aan het wegdek. Uit recente inspectie is gebleken dat een aantal klemmen op een lastig te bereiken positie aangedraaid moeten worden om te voorkomen dat ze lostrillen.

Voor deze werkzaamheden moet de klep geopend zijn en is de brug gestremd voor het wegverkeer. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, wordt dit werk in de nacht uitgevoerd. Het is niet mogelijk om dit werk te combineren met werk aan de barriers wat hiervoor plaatsvindt. Voor de werkzaamheden aan de barriers moet de brug juist gesloten zijn.

Omdat de maatregelen laat op de avond en ’s nachts plaatsvinden zijn er geen aanvullende maatregelen getroffen voor (brom)fietsers en tractoren.

De werkzaamheden hebben geen invloed op de reguliere bedientijden voor de hoge scheepvaart.

Omleidingsroutes

  • Verkeer vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom wordt omgeleid via de A15, A16, A17 of A59. Of via de A29, N217, A16.
  • Verkeer vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam rijdt om via de A59/A17, A16, A15. Of via de A16, N217, A29.
  • Verkeer vanuit Rotterdam richting Zierikzee wordt omgeleid via de A15, N57. In omgekeerde richting Zierikzee-Rotterdam is dit de N57, A15.

Voor verkeer dat wordt omgeleid via A29 afslag Oud Beijerland, N217, A16 is de Kiltunnel in beide richtingen tolvrij gemaakt.

Hulpdiensten
Met de hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van de brug tijdens de werkzaamheden.

Klemmen
Het rijdek van de brug is met 700 klemmen bevestigd aan de klep. Een groot deel van de klemmen is vervangen door een nieuw type klem, op een enkele locatie kan dit type klem niet worden aangebracht omdat hier fysiek geen ruimte voor is.
De nieuwe klemmen functioneren goed. De klemmen worden wekelijks geïnspecteerd en de meesten kunnen onderhouden worden zonder stremming. Voor enkele klemmen geldt dat niet en is een afsluiting nodig, zo ook voor deze klemmen.

Pilot met rubber ringen
Als proef zijn er 28 rubber ringen geplaatst om de bevestiging van de klemmen nog verder te verbeteren. De proef loopt nog. Als de rubber ring het lostrillen voorkomt en de klemmen minder vaak vastgezet hoeven worden, kijken we waar de rubberen ringen nog meer geplaatst kunnen worden. Omdat de brugklep en het bedieningsmechanisme van de brug bijna het einde van hun levensduur hebben bereikt blijft uit voorzorg de snelheidsverlaging op de Haringvlietbrug van kracht tot aan de renovatie in 2023.

Bron: Rijkswaterstaat