haringvlietbrug

Haringvlietbrug: toch 2 rijbanen open

Geplaatst op: 5 augustus 2021
De herziene maatregelen aan de Haringvlietbrug zijn voor de hulpdiensten een stap vooruit, vergeleken met de oude plannen.

De vier veiligheidsregio’s zijn tevreden dat Rijkswaterstaat hen, samen met andere partijen, alsnog heeft betrokken in het overleg. En vooral dat Rijkswaterstaat hun klemmende verzoeken grotendeels heeft ingewilligd, na intensief overleg. Het gaat om de veiligheidsregio’s Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-Brabant en Zeeland.

Geen garantie
De nieuwe aanpak is aanzienlijk gunstiger voor de hulpdiensten dan de oude plannen. Maar de veiligheidsregio’s geven niet de garantie af dat er geen vertraging zal optreden, voor onder meer brandweer en ambulance. Vertraging hangt onder meer af van de invulling van de maatregelen en hoe de verkeersdrukte zal uitpakken.

Tevreden
Ook gemeenten en andere betrokken partijen zijn nu positief: “We zijn tevreden dat geluisterd is naar de bezwaren, er oog is voor de gevolgen en er constructief is meegewerkt aan zo goed mogelijke oplossingen voor zowel de hulpdiensten als het overige verkeer.”

Opsomming maatregelen
Hieronder staat opgesomd wat er gaat veranderen. Deze informatie is gebaseerd op mededelingen die Rijkswaterstaat heeft gepubliceerd op 5 augustus 2021. Maatregelen kunnen worden aangescherpt of versoepeld, als daar aanleiding toe is. Rijkswaterstaat draagt de verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening richting alle betrokkenen.

Per wanneer: De maatregelen aan de Haringvlietbrug zijn door Rijkswaterstaat nogmaals uitgesteld. Ze gaan maandag 23 augustus in (dus niet maandag 9 augustus).

Snelheid: De maximumsnelheid op de brug wordt verlaagd van 100 km naar 50 km. Deze verlaging blijft van kracht tot aan de vervanging van de klep in 2023.

Rijstroken: Er blijven niet één, maar toch twee rijstroken open, in beide rijrichtingen. Die zijn wel smaller dan normaal.

Calamiteiten: Op de brug komen calamiteitendoorgangen, voor hulpdiensten (‘cado’s’). Aan automobilisten worden met borden duidelijk gemaakt als ze plaats moeten maken. De parallelbaan is alleen toegankelijk voor hulpdiensten, langzaam verkeer en landbouwvoertuigen. De laatste twee worden door verkeersregelaars tegengehouden als hulpdiensten in aantocht zijn. Sluipverkeer via deze baan zal niet mogelijk zijn. Verder: delen van de N217 worden verbreed met rijplaten, zodat ook daar de hulpdiensten langs een eventuele file kunnen.

Ontheffing: Functionarissen van hulpdiensten die wegens paraatheid of opkomsttijden gebruik moet maken van de parallelbaan, krijgen daarvoor toestemming. Deze ontheffing wordt voor het weekend van 7 en 8 augustus aan hen verzonden.

Alarmering: De wijze van alarmeren is aangepast. De kazernevolgorde-tabel is bijvoorbeeld gewijzigd. Bij incidenten in de Hoeksche Waard worden alle kazernes dubbel gealarmeerd. Onderling stemmen ze vervolgens af welk voertuig het snelst bij het incident aanwezig zal zijn. De anderen keren (wanneer geen bijstand nodig is) weer terug.

Duikers, hoogwerkers: Er zijn interregionale afspraken gemaakt over de inzet van de duikteams en de hoogwerkers van de brandweer. Waar normaal gesproken vanuit de Hoeksche Waard inzet wordt geboden bij incidenten op Goeree-Overflakkee, wordt nu in voorkomende gevallen gebruik gemaakt van de hoogwerker uit Zierikzee, het duikteam uit Tholen en het oppervlaktereddingsteam uit Willemstad. Al deze wijzigingen zijn inmiddels ingevoerd bij de meldkamer.

Hinder: Doordat twee rijstroken in gebruik blijven, in plaats van één, ‘neemt de verwachte hinder af’, zo stelt Rijkswaterstaat. De gemeenten erkennen dat sprake blijft van hinder: “Ondanks dit positieve resultaat ontkomen we er niet aan dat er naast hinder op de rijksweg, ook hinder op de direct aansluitende provinciale en lokale wegen zal zijn.”

Brug open: De brug wordt 1 keer per week geopend voor de hoge scheepvaart, net als voorheen, aldus Rijkswaterstaat.

Tot wanneer: De maatregelen gelden tot aan de vervanging van de klep in 2023.

Veiligheid: Uit de verzwaarde inspecties van afgelopen weken is gebleken, aldus Rijkswaterstaat,  dat uitstel van de maatregelen geen verdere verslechtering van de veiligheid van de brug heeft opgeleverd.

Meer informatie: zie het dossier ‘Maatregelen Haringvlietbrug’: www.rijkswaterstaat.nl/maatregelenharingvlietbrug. Voor deze informatie is Rijkswaterstaat verantwoordelijk.

Achtergrondinformatie: