dokter patient

Het regelen van zorg op opvanglocaties

Geplaatst op: 23 maart 2022
Er zijn in onze regio inmiddels ruim 1000 plekken gereed voor vluchtelingen uit Oekraïne. Samen met gemeenten zorgen we ervoor dat er voldoende opvangplekken komen en ingericht worden. Daarnaast is het belangrijk dat de mensen in de opvanglocaties gebruik kunnen maken van gezondheidszorg.

Per opvanglocatie brengen we in kaart waar vluchtelingen naar toe kunnen als ze zorg nodig hebben. Denk aan een huisarts, tandarts, apotheek, verloskundige, jeugd- en psychiatrische hulp en het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Hierover maken we afspraken met zorgverleners.

Huisartsenzorg bij aankomst

Ook regelen we dat er bij of vlak na aankomst van een groep vluchtelingen een huisarts aanwezig is voor de medische hulp die op dat moment nodig is. Hiervoor zetten we met name gepensioneerde huisartsen in. Zij verwijzen zo nodig door naar de zorgverlener die bij de locatie is aangesloten. Bij klachten die kunnen wijzen op corona, worden de bewoners van de opvanglocatie zo snel mogelijk getest.

Kosten medische (basis)zorg

De behandelaar kan de medische kosten declareren bij het CAK. Vergoeding voor tandheelkundige zorg wordt nog geregeld, maar diverse tandartsen zijn bereid om dit kosteloos te doen in afwachting van een regeling. Meer informatie over medische hulp en zorgkosten voor Oekraïense vluchtelingen is te vinden via Zorgverzekeringslijn.nl, ook in het Oekraïens.