Brandweermannen met koninklijke onderscheiding

Koninklijke onderscheidingen voor brandweervrijwilligers Alblasserdam

Geplaatst op: 10 februari 2020
Naast de koninklijke onderscheidingen die in het voorbije weekend werden uitgereikt in de Hoeksche Waard, ontvingen enkele brandweervrijwilligers uit Alblasserdam eveneens een koninklijke onderscheiding. Vrijdag 6 maart 2020 reikte burgemeester Jaap Paans de versierselen uit aan negen leden van de vrijwillige brandweer. Als dank voor hun jarenlange inzet voor de veiligheid van hun dorp of voor de regio, werden zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Dag en nacht pa­raat om bij bran­den, on­ge­val­len en ca­la­mi­tei­ten uit te ruk­ken. Een be­lan­ge­lo­ze in­zet, naast een vas­te baan, en ook nog eens tijd spen­de­ren aan op­lei­din­gen en trai­nin­gen, voor on­ze vei­lig­heid. Brand­weer­vrij­wil­li­gers zijn on­mis­baar! Hun trai­ning en op­lei­ding is ge­lijk aan die van de be­roeps­brand­weer. Het eni­ge ver­schil is dat een vrij­wil­li­ger geen dag­taak heeft aan het brand­weer­werk. Het ver­eist dus be­trok­ken­heid bij de sa­men­le­ving om naast een da­ge­lijk­se baan, het werk bij de vrij­wil­li­ge brand­weer te kun­nen uit­voe­ren.

Hieronder is te lezen welke brandweerlieden het betreft, wat hun rol is en wanneer ze bij de brandweer zijn begonnen:

  • R.A. (Remco) van Weert, jeugdleider en chauffeur (1-2-1999)
  • H. (Hendrik)  Verhoef, chauffeur en voorzitter van de personeelsvereniging (1-9-1996)
  • J.B. (John) van de Ven, hoofd jeugdleider en bevelvoerder (1-11-1993)
  • P.R.F. (Fred) van Wijk, instructeur manschap/ leerwerkplekbegeleider (24-6-1993)
  • M. (Maarten) van Pelt, chauffeur (1-9-1989)
  • J.A. (Hans ) Schindler, chauffeur en jeugdleider (1-8-1988)
  • G. (Gert) Haak, bevelvoerder/ chauffeur/ jeugdleider (17-5-1985)
  • R. (Ron) Jongeneel, ploegchef (1-1-1980)
  • W. (Willem) van Hofwegen, ploegchef en bevelvoerder met als neventaak incidentmanager (1-2-1991)

Van bovenstaande namen zijn Willem van Hofwegen en John van de Ven in het dagelijks leven ook brandweerman. Beide heren zijn werkzaam bij de bedrijfsbrandweer van Chemours.