Reddingsbrigade

Landelijke oefening Reddingsbrigade in VRZHZ

Geplaatst op: 20 september 2022
Zaterdag 8 oktober vindt een grote landelijke oefening plaats in en rond Hardinxveld-Giessendam. De oefening is een samenwerking tussen Reddingsbrigade Nederland (NRV), Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, Politie eenheid Rotterdam, Kustwacht, het Rode Kruis, gemeente Hardinxveld-Giessendam en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Het thema van de oefening is ‘hoog water’.

Ieder jaar houdt de Nationale Reddingsvloot (NRV) een grote oefening in een andere gemeente. Dit jaar is dat Hardinxveld-Giessendam. De gemeente en veiligheidsregio zien het als een mooie kans om de lokale draaiboeken en afspraken met partners te toetsen in tijden van een noodsituatie. Tijdens de oefening werken de partijen samen alsof de situatie daadwerkelijk plaatsvindt.

Toetsingsmoment
Burgemeester Dirk Heijkoop: 'Ons dorp is niet onbekend met hoog water. In 1995 moest Boven-Hardinxveld volledig ontruimd worden vanwege overstromingsgevaar. Ook in de jaren daarna heeft de regio meerdere keren voor een uitdaging gestaan om het water terug te dringen naar de rivieren.' De burgemeester ziet het als een mooi moment om te toetsen of we bij een echte noodsituatie op de juiste manier kunnen handelen. ‘Natuurlijk hopen we allemaal dat dit bij een oefening blijft. Door dergelijke omstandigheden te simuleren, kunnen we zorgen dat we bij een echte noodsituatie weten hoe we onze inwoners het snelst en best kunnen helpen en ondersteunen.'

Locatie oefening
In het scenario wordt uitgegaan van extreem hoog water op het eiland van Dordrecht; dat tijdens de oefening voor Hardinxveld-Giessendam wordt aangezien. Vanaf het eiland worden figuranten over het water geëvacueerd naar sporthal De Appelgaard in Hardinxveld-Giessendam. Ook in en rond de gemeentehaven is veel bedrijvigheid tijdens de oefening.

Hulpdiensten
De oefening wordt aangevlogen als daadwerkelijke noodsituatie. De kans is dan ook groot dat de inwoners van Hardinxveld-Giessendam hier op zaterdag 8 oktober iets van meekrijgen. Zo zijn er veel hulpdiensten op de been in de gemeente, varen er zo'n 30 boten van de NRV op de rivier en hangt er een helikopter in de lucht. 'De aanwezigheid van zoveel hulpdiensten kan beangstigend zijn. Echter is het noodzakelijk deze oefening zo realistisch mogelijk uit te voeren, zodat we in geval van échte nood beter, sneller en effectiever hulp kunnen bieden', aldus burgemeester Dirk Heijkoop.

Risicoprofiel
In Nederland komen overstromingen weinig voor. Door de waterkeringen worden grote overstromingen tot een minimum beperkt. Toch is een overstroming niet uitgesloten en kan het een bedreiging voor het land vormen én grote problemen veroorzaken. In Zuid-Holland Zuid is een overstromingsrisico opgenomen in het regionaal risicoprofiel. Samen met verschillende partners wordt gewerkt aan het beheersbaar houden van risico’s. Hoe groot de dreiging is, hangt af van de verwachtte waterstanden en natuurlijk de weersomstandigheden. Weet jij wat je doen bij een overstroming? Kijk op www.overstroomik.nl of www.zhzveilig.nl/wat-te-doen-bij voor meer informatie.