Blijf zoveel mogelijk thuis visual

Maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus verlengd

Geplaatst op: 24 april 2020
Het kabinet heeft de meeste maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus verlengd. Voor kinderen worden de maatregelen versoepeld. Vanaf 11 mei gaan basisscholen gedeeltelijk weer open. Kinderen kunnen ook weer beperkt gaan sporten. Het verbod op evenementen en betaald voetbal wordt verlengd tot 1 september. Zelfstandig wonende ouderen kunnen beperkt bezoek ontvangen. Premier Rutte: ‘Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf.’ De druk op de zorg is nog steeds gigantisch hoog.

Wat verandert er?

Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang weer open

  • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang openen op 11 mei hun deuren.
  • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij minstens 50% van de tijd naar school. De rest van de tijd volgen zij onderwijs op afstand. De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
  • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
  • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
  • Scholen, kinderopvang en gemeenten spannen zich in om noodopvang zoveel mogelijk via reguliere wijze te organiseren; de organisatie van noodopvang (24/7) buiten reguliere tijden wordt nog nader uitgewerkt.
  • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

2. Sporten voor kinderen en topsporters weer toegestaan
Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).

  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen georganiseerd buiten sporten en bewegen onder begeleiding van een professional of sportvereniging. Douchen gebeurt thuis. Ouders kunnen niet langs de zijlijn kijken.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen ook georganiseerd buiten sporten en bewegen onder begeleiding van een professional of sportvereniging, maar dan met 1,5 meter afstand. Douchen gebeurt thuis. Ouders kunnen niet langs de zijlijn kijken.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand houden.

3. Evenementen afgelast tot 1 september
Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen wordt daarom verlengd tot 1 september. Premier Rutte: ‘We kunnen de risico’s de komende maanden nog niet aan.’ Ook het betaald voetbal gaat niet door.

4. Bezoek aan zelfstandig wonende ouderen beperkt mogelijk
Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers is aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Wat verandert er niet?
We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. We blijven zoveel mogelijk thuis en werken zoveel mogelijk thuis. Rutte: “Doe boodschappen alleen, houdt 1,5 meter afstand. Blijf bij verkoudheid thuis, was je handen vaak en hoest en nies in je elleboog.”

Bezoek aan verplegings- en verzorgingstehuizen blijft niet toegestaan. Premier Rutte: ‘Hier zit veel pijn en verdriet. We weten dat het noodzakelijk is onze kwetsbare ouderen in verpleegtehuizen zo goed mogelijk te beschermen.’ Hoe en wanneer een aanpassing van de bezoekregeling mogelijk is, wordt onderzocht. Daarbij wordt rekening gehouden dat geen bezoek van familie en vrienden voor ouderen heel zwaar is.

Contactberoepen blijven tot 20 mei niet toegestaan. Er volgt nog een advies over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten de zorg.

Volhouden blijft nodig
We hebben veelal een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk. Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag. Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Het is de kunst om te beginnen met maatregelen die er het minst voor zorgen dat het virus om zich heen gaat grijpen. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Er is ook ruimte voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de te danken aan ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.

Vervolgstappen
De verlenging van de maatregelen geldt tot 20 mei. In de week voor 20 mei volgt een nieuw beslismoment. Het kabinet houdt een vinger aan de pols en zal flexibel zijn als daar een aanleiding voor is. Daarbij is het moeilijk meer dan een paar weken vooruit te kijken.  Rutte: ‘We varen op zicht’.

Met iedere stap die we in dit proces zetten, zullen sommige mensen opgelucht zijn, anderen juist teleurgesteld of bezorgd. Toch is dit de intelligente weg vooruit naar een gezonde samenleving, waarin mensen zich veilig voelen, kunnen ondernemen, onderwijs volgen en zich weer zo vrij mogelijk kunnen bewegen.  Daarbij gebruiken we de kansrijke plannen die bedrijven en organisaties maken voor de anderhalve meter-samenleving.

De impact op de samenleving en de sociaaleconomische gevolgen van de crisis zijn enorm. Premier Rutte: “Deze coronacrisis is één van de grootste, ingrijpende periodes die wij ooit zullen meemaken.” De overheid kan hulp bieden aan ondernemingen, zelfstandigen en getroffen sectoren. Maar we kunnen niet voorkomen dat veel mensen in meer of mindere mate geraakt worden. Gelukkig zien we dat overal in de samenleving mensen, bedrijven en organisaties opstaan om elkaar te helpen.