Man leest uitgeprint document aan tafel

Noodverordening op details aangepast en vastgesteld

Geplaatst op: 9 augustus 2020
De noodverordening van 21 augustus is op 16 september aangepast met een aanvullende aanwijzing voor leerling- en doelgroepenvervoer. Dit betekent dat de noodverordening is gewijzigd op het gebied van handhaven op het dragen van een niet-medisch mondkapje voor jongeren van het voorgezet (speciaal) onderwijs in het openbaar vervoer. Naar aanleiding van de landelijke persconferentie van vrijdag 25 september over de verslechterende situatie rondom het coronavirus en de regionale ontwikkelingen in Zuid-Holland Zuid, geldt er vanaf 27 september een nieuwe noodverordening. Hierin staan de extra maatregelen die gelden voor de regio's die de status 'zorgelijk' dragen.

Bekijk hier de op dit moment geldende noodverordening.

De nieuwe maatregelen

Bekijk hieronder per onderwerp de actuele maatregelen die momenteel van kracht zijn.

Introducties door onderwijsinstellingen en studentenverenigingen:

  • Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen geen fysieke activiteiten organiseren als die nodig zijn voor de introductie van de studie of sport.
  • De voorzitter van de Veiligheidsregio kan wel onder bepaalde voorwaarden een ontheffing verlenen aan onderwijsinstellingen, studentenverenigingen of studentensportverenigingen als zij voor introductieactieviteiten fysieke bijeenkomsten willen organiseren.

Horeca: contactgegevens achterlaten
De horeca moet binnen én buiten blijven werken met reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Voortaan worden alle bezoekers ook gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.

Recreatieve instellingen: sluiting bij besmetting
Blijkt uit het bron- en contactonderzoek van de GGD, dat een recreatieve instelling (zoals horecaondernemingen en pretparken) de bron is van meerdere besmettingen, dan wordt de instelling gesloten. De voorzitter van de veiligheidsregio kan de instelling voor max. 14 dagen sluiten.

Teststraat op Schiphol en andere locaties
Op Schiphol – en mogelijk later ook op andere locaties – komt een teststraat voor reizigers uit risicogebieden. Bij aankomst in Nederland laten reizigers uit oranje gebieden zich testen en zij gaan thuis in quarantaine. Wie zich niet laat testen bij aankomst, gaat 14 dagen in thuisquarantaine.

Regionale en lokale maatregelen
Voorzitters van veiligheidsregio’s krijgen nieuwe bevoegdheden om verschillende lokale en/of regionale maatregelen toe te passen en zo lokale uitbraken van het virus te voorkomen of tegen te gaan. Deze maatregelen kunnen ook landelijk ingevoerd worden als dit nodig blijkt. Het gaat om:

  • Grootschalige samenkomsten verbieden, zoals de aanwezigheid van publiek bij sportwedstijden weren;
  • Openingstijden voor horeca en nachtwinkels beperken.

Daarnaast hadden zij ook al een aantal andere bevoegdheden voor regionale maatregelen, zoals:

  • Het invoeren van eenrichtingsverkeer in winkelstraten;
  • Gedragsmaatregelen nemen zoals een mondkapjesplicht in bepaalde gebieden;
  • Locaties of parkeergelegenheden afsluiten.