Handreiking ontruiming bij brand in de zorg

Ontruiming bij brand in de zorg

Geplaatst op: 10 september 2019
De veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond (VRR) en Zuid Holland Zuid (VRZHZ) presenteren de zorgvuldig opgestelde handreiking ‘Ontruiming bij zorgfuncties’. De handreiking was hard nodig om invulling te geven aan artikel 7.11.a van het Bouwbesluit 2012. Goos Janssen teamleider Risicobeheersing van de VRR en Hartrijk Timmers bureauhoofd Risicobeheersing VRZHZ namen het voortouw en startten het project om deze handreiking op te laten stellen.

Goos Janssen teamleider Risicobeheersing van de VRR en Hartrijk Timmers bureauhoofd Risicobeheersing VRZHZ namen het voortouw en startten het project om deze handreiking op te laten stellen. Goos Janssen “Wij hebben deze handreiking hard nodig bij het toezicht en adviseren van de brandveiligheid met gebouwen met een zorgfunctie. We hebben daarom het initiatief genomen om dit te ontwikkelen. Brandweer Nederland is meegenomen in het traject en de handreiking kan door elke Veiligheidsregio gebruikt worden.”

Wat houdt de handreiking in?
Bij brand in een gebouw met een zorgfunctie is de eerste prioriteit de bewoners tijdig in veiligheid te brengen. Het Bouwbesluit 2012 eist dat er zowel gedurende de dag als durende nacht voldoende ontruimers aanwezig zijn. Om te bepalen hoeveel ontruimers benodigd zijn is de handreiking ‘Ontruimen bij zorgfucties’ opgesteld. Met de handreiking kan een toezichthouder in een aantal stappen eenvoudig bepalen of een ontruiming snel genoeg kan verlopen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de bouwkundige staat van het gebouw, de hulp die bewoners nodig hebben bij ontruiming en het aantal ontruimers dat beschikbaar is.

De Handreiking laat zien in hoeverre een organisatie voldoet aan de in het Bouwbesluit 2012 vastgelegde wettelijk plicht om tijdig te kunnen ontruimen. De resultaten van de Handreiking kunnen daarbij tevens gebruikt worden om te zoeken naar verbeterpunten indien blijkt dat tijdig ontruimen een probleem is.

Zorgvuldig opgesteld
De Veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid hebben de handreiking laten ontwikkelen door Geregeld BV en Nieman Raadgevende Ingenieurs. Hartrijk Timmers ‘’We zijn met gerenommeerde adviesbureaus in zee gegaan omdat we het gelijk goed wilde aanpakken. Zij zijn met hun specifieke kennis dé partner om dit voor elkaar te krijgen. Daarbij had de Veiligheidsregio Kennemerland op dit dossier al een voorstudie gedaan, die we goed hebben kunnen gebruiken bij het opstellen van de handreiking.”

In de komende maanden zullen we met behulp van de Handreiking verschillende zorggebouwen gaan beoordelen en op basis daarvan in gesprek gaan met de zorgverleners.