Noodverordening

Regelgeving in verband met het coronavirus

Geplaatst op: 15 maart 2020
De noodverordening is door de invoering van de wet tijdelijke maatregelen komen te vervallen. De maatregelen in verband met het coronavirus die eerder in regionale noodverordeningen werden vastgelegd, zijn per 1 december vastgelegd in Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) en de daaronder gepubliceerde uitwerking.

Met de invoering van de wet is het niet meer nodig dat er regionale noodverordeningen zijn; daarom heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de noodverordening ingetrokken. Met de intrekking van de noodverordening komen ook alle op de noodverordening gebaseerde besluiten, zoals aanwijsbesluiten om gebieden in verband met drukte snel af te kunnen sluiten, te vervallen. Klik hier voor de eerdere geldende noodverordeningen. De teksten van de wet en de onderliggende regeling vindt u hier.

Ontheffing van de maatregelen
De Tijdelijke Wet Maatregelen geeft de burgemeester bevoegdheden, om:

  • de verlening van ontheffingen van nationale coronamaatregelen in bijzondere gevallen (lokaal maatwerk). Ontheffing wordt alleen in zeer bijzondere gevallen verleend, mede op advies van de GGD.
  • de handhaving van coronamaatregelen door middel van aanwijzingen, bevelen en lasten onder bestuursdwang of dwangsom..

Ook handelt de burgemeester aanvragen in het kader van de Wet Openbare Manifestaties (WOM) af. Heb je een vraag over een ontheffing? Neem dan contact op met je gemeente.

Meer informatie
Wil je meer weten over de coronamaatregelen?

Landelijk
Bekijk de website van het RIVM en de website van Rijksoverheid. Kom je daar niet verder? Bel naar 0800 – 1351.

Regio Zuid-Holland Zuid
Heb je specifieke vragen over deze regio? Bel naar 0800-1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur), of met een specifieke vraag over een situatie in de regio Zuid-Holland Zuid met je lokale gemeente.