Opvangplekken

Ruim 1000 opvangplekken gereed in regio Zuid-Holland Zuid

Geplaatst op: 22 maart 2022
In de regio Zuid-Holland Zuid zijn inmiddels ruim 1000 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Een aantal vluchtelingen wordt thuis opgevangen bij mensen in de regio. Daarmee is het gelukt om 1000 vluchtelingen binnen twee weken op te kunnen vangen in de regio, zoals het kabinet heeft gevraagd. Daar bovenop worden voor de komende weken nog ruim 1000 plekken voorbereid.

Noodopvang en langere termijn 
In de regio wordt opvang aangeboden in de vorm van crisisnoodopvang en voor de langere termijn. Er zijn 238 plekken voor noodopvang: twee locaties in Hardinxveld-Giessendam en een locatie in Gorinchem. Deze plekken zijn bedoeld voor de eerste opvang. Vluchtelingen krijgen hier eten, onderdak en een bed.  

Daarnaast zijn in diverse gemeenten locaties ingericht voor langer verblijf. Dit zijn locaties die geschikt zijn voor een verblijf van zes maanden of langer. Dit gebeurt onder andere in kantoorpanden in Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht, schepen in Zwijndrecht en Dordrecht en woningen in Gorinchem. In Hoeksche Waard (Piershil) wordt bovendien één dezer dagen een locatie voor langer verblijf geopend. 

Op naar ruim 2000 opvangplekken 
Naast de plekken die er nu al zijn, wordt hard gewerkt aan meer opvangplekken in de regio. Op dit moment zijn ruim 1000 plekken in voorbereiding. We voldoen nu aan de 1000 plekken die binnen twee weken gerealiseerd moesten worden. Als de plekken in voorbereiding gereed zijn, voldoet de regio ook aan de vraag van het kabinet om minimaal 2000 vluchtelingen op te kunnen vangen.  

Wouter Kolff, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is tevreden met het behalen van de ruim 1000 opvangplekken: “De gemeenten in onze regio werken hard aan het regelen van crisisnoodopvang, maar ook aan opvang voor langere termijn. Het is een forse opgave die we met elkaar realiseren. Dit kan en lukt alleen door hard en goed samen te werken. Ook wij horen dat er nog veel vragen zijn over bijvoorbeeld onderwijs, leefgeld, werkgelegenheid en dagbesteding. Daar gaan we de komende weken met elkaar verder invulling aan geven.”